Unit4

Det lønner seg å være medlem i Unit4 Brukerforening!

Ønsker du som kunde å påvirke utviklingen av Unit4 Business World?
Ønsker du som bruker å dra nytte av andres erfaringer og kompetanse?
Da må du melde deg inn i Unit4 Brukerforening!

Som medlem  blir du med i et sterkt fagmiljø hvor du kan drøfte eksisterende og fremtidige løsninger.Gjennom nettverksgruppene kan du bidra til et felles press i forhold til viktige endringer og ikke minst dra nytte av andres erfaringer.

Gjennom Brukerforeningens nettverksgrupper er medlemmene delaktige i prioriteringen av endringsønsker innmeldt til Unit4. Brukerforeningen representerer også brukernes interesser overfor Unit4s partnerbedrifter.

Brukerforeningens formål er

  • å fremme brukernes krav overfor leverandøren med hensyn til videreutvikling av Unit4 Business World!
  • å fremme erfaringsutveksling mellom brukere av Unit4 Business World!
  • å fremme brukernes interesser med hensyn til supporttjenester, konsulentbistand, kvalitetssikring av nye versjoner, brukerdokumentasjon m.m.

Brukerforeningen har etablert nettverksgrupper innenfor ulike fagområder. Nettverk er dagens og morgendagens kompetansefora. I Norge er vi tusenvis av mennesker som daglig jobber med programvare fra Unit4. Til sammen utgjør vi et enormt kompetansenettverk der vi kan utvikle og hjelpe hverandre. Her har du en unik mulighet til å møte andre kunder, diskutere felles problemstillinger og til å dele kompetanse!

Så hva venter du på?  Send en epost til post@unit4brukerforening.no om du som kunde vil bli medlem, eller om du som bruker ønsker å delta i en eller flere nettverksgrupper. Send oss også gjerne en epost om du lurer på noe.

Med vennlig hilsen

Rigmor Jønsson
Leder i Unit4 Brukerforening

Brukerforening logo

Portrett av Rigmor Jønsson,  leder i Unit4 Brukerforening

Rigmor Jønsson, leder i Unit4 Brukerforening

Medlemskap i brukerforeningen

Unit4 Brukerforening (tidligere Agresso Brukerforening) er et uavhengig norsk brukerforum hvor brukere av Unit4 Business World kan utveksle erfaringer og påvirke utviklingen av programvaren. Vi ønsker også å tilrettelegge for samarbeid mellom virksomheter, både innenfor samme sektor og på tvers av sektorer

Vil du melde deg inn? 

Eller kanskje du har forslag til forbedringer eller endringer i Unit4 Business World!? Vi ønsker å høre fra deg, enten det gjelder spørsmål om medlemsskap, gode idéer, ris eller ros!

Send en epost til post@unit4brukerforening.no!

Pris for medlemskap

Den årlige medlemsavgiften er for tiden kr 2.500,- per virksomhet.

Medlemskap i Unit4 Brukerforening gir også kr 1.000,- i redusert deltakeravgift ved Unit4 Brukerkonferanse (Billett 1 (søn-tirs) og Billett 2 (man-tirs).)

Aktiviteter i Unit4 Brukerforening

Nettverksgrupper

Medlemmene i Brukerforeningen har til nå organisert seg i nettverksgrupper innen temaene lønn/HR, eHandel, systemadministrasjon og økonomi. Idéen med gruppene er å dele kunnskap om Unit4 Business World (Agresso), samt å diskutere faglige spørsmål, tolkning av regelverk og løsninger på praktiske problemstillinger. Nettverkene er brukerdrevne, og styret i Brukerforeningen hjelper til med det praktiske, samt tar innspill fra nettverkene videre til ledelsen i Unit4.

Møtedeltakelsen er frivillig; du deltar kun på de møtene du selv vurderer som nyttige og interessante. Møtene har hittil blitt holdt i lokalene til Unit4 i Oslo. For å bli med i en nettverksgruppe sender du ganske enkelt en epost til post@unit4brukerforening.no og forteller hvilken gruppe du ønsker å delta i.

Les om nettverksgruppene i dette intervjuet med Kirsti Omberg i Unit4 Brukerforening 

Connect Brukerkonferanse 2017 Unit4 Brukerkonferanse

En annen av hovedaktivitetene til Brukerforeningen er Unit4 sin Brukerkonferanse, som arrangeres hvert år i september. Foreningen utarbeider fagprogrammet i samarbeid med ressurspersoner i Unit4 AS.

For å få et fagprogram som er nyttig og relevant for alle som arbeider med Unit4 Business World ønsker vi å få inn forslag til tema og tips om gode kundehistorier. Å høre hvordan virksomheter løser sine utfordringer er en inspirasjon for andre til å se hvordan systemet kan benyttes på best mulig måte. Så har du en idé, liten eller stor, eller du har lyst til å fortelle hvordan din virksomhet benytter Unit4 Business World, ta kontakt med oss på post@unit4brukerforening.no!

Styret i Unit4 Brukerforening September 2017 Styret i Unit4 Brukerforening 2018

LEDER: Rigmor Jønsson, Petroleumstilsynet
NESTLEDER OG ØKONOMIANSVARLIG: Trine Lie Andersen, Asker kommune
INFORMASJONS- OG NETTVERKSANSVARLIGE:
Snezana Rabasovic, Oslo kommune og Nann Kristin Bakker, Mesta
KONFERANSEANSVARLIG: Ingar Slette, Oslo Komune
PRODUKTANSVARLIG: Arild Braseth, BI
UNIT4-REPRESENTANT: Britt Eikrem Skoglund, Unit4 AS


I mars 2015 endret Agresso-produktene navn til Unit4 Business World. I den forbindelse har også Agresso Brukerforening endret navn til Unit4 Brukerforening. Agresso Brukerkonferanse heter nå Unit4 Brukerkonferanse.

Les mer om navneendringene til Unit4 AS og Unit4 Business World.