Unit4

Events

Superbruker C1 - Unit4 Travel & Expenses (Current)

klasseromskurs

Kursets formål er å gi deltakerne kunnskap om oppbygging og struktur i oppsett av Unit4 Travel & Expenses.  Etter gjennomført kurs skal deltakerne kjenne de funksjonelle prosessene rundt behandling av reiseregninger og utlegg, sammenhengen med de tilhørende roller, og ha kunnskap om ulike alternativer for behandling av disse. 

 

Kursinnhold

 • Prosessflyt og roller (tilganger)
 • Rammeverk og menyer
 • Grunnlagsdata
  • Ansatt, avdeling, prosjekt, firma, frie dimensjoner
  • Kostnadstyper, satser, mva, ulike regningstyper,
  • Stedfortreder og overordnet
 • Behandling av reiser og utlegg
  • Registrere regning og kostnader
  • Kontrollere, attestere og godkjenne regninger, fleksibelt søkebilde
  • Eksport av regninger
  • Purringer og oppfølging av regninger
 • Digitalisert prosess – helelektronisk behandling av reiser og utlegg
 • Administrasjon og vedlikehold

Kurset passer for

 • Funksjonelle superbrukere
 • Økonomiansvarlig / Lønningsansvarlig
 • Brukere som ønsker utvidet forståelse for systemet, og/eller som vil oppfriske/utvide sine kunnskaper i Unit4 Travel & Expenses

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning og er basert på standard funksjonalitet i Travel & Expenses, sist tilgjengelige versjon.  

 

Forkunnskaper

Deltakeren bør ha en viss kunnskap om håndtering av reiseregninger og utlegg generelt, og helst ha registrert noen regninger og/eller utlegg i forkant av kurset. 

 

Meld deg på kursSuperbruker C1 - Unit4 Travel & Expenses (Current)

27 mai 2020 09:00 - 16:00  
Oslo, Nydalen
NOK 4.900