Unit4

Events

E-læring Drift av Unit4 Business World - Database

elaering

OFormålet med kurset er å gi deltageren kunnskap om den tekniske oppbyggingen av Unit4 Business World-miljøet, slik at deltageren blir i stand til å overvåke og drifte installasjonen på selvstendig vis.

 

Følgende emner blir behandlet i kurset:

  • MS SQL Overview
  • MS SQL Database Tools
  • UBW Milestone Database Overview
  • UBW Milestone Database Tools
  • Securing the UBW Enviroment

E-læringen er på engelsk.

Målgrupppe: Driftspersonell

Forkunnskaper: Management Console eller tilsvarende kompetanse.

Praktisk informasjon: Etter påmeldingen vil deltageren i løpet av et par dager få tilsendt en link som brukes for å få tilgang til kurset. Brukslisensen på produktet har en varighet på seks måneder fra leveringsdato på e-post. Bruksretten til kurset er personlig og gjelder for den personen som har mottatt linken.

Vi sender jevnlig ut informasjon om våre kurs. Hvis du ikke ønsker slik informasjon kan du melde deg av nyheterbrevet første gangen du mottar det.

Pris kr. 2 500,- eks mva for en personlig link

 

Bestill e-læring