Events

E-læring Anleggsmodulen

elaering

E-læringens formål er å gi en grunnleggende innføring i bruken av Anleggsmodulen i Unit4 Business World. Etter å ha gått gjennom e-læringen skal du kunne registrere nye anleggsmidler, avskrive disse for deretter å foreta en utrangering anleggsmiddelet. Du skal også ha lært hvordan du tar ut hensiktsmessige spørringer og rapporter.

E-læringen tar i bruk illustrasjoner, tekster, tabeller, hotspots, steg for steg videoer og kunnskapstester.

Innhold:

  • Anleggsverdiregnskapets funksjonsområde
  • Faste registre
  • Registrering og bokføring av anleggsmiddel
    • Registrering av anleggsmiddel
    • Innlegging av nye anleggsmidler
    • Avskrivning
    • Årsavslutning
    • Spørring på anlegg og transaksjoner
    • Anleggsrelasjoner
  • Salg og utrangering
  • Endringer på anlegg
    • Tillegg
    • Revurdering av anleggsverdier
    • Overføring mellom anlegg
    • Omgruppering
    • Endre relasjonsverdi
    • Bytte posteringsdimensjon
    • Reversering av anleggstransaksjoner
    • Kalkulatorisk rentetabell
  • Simulering av avskrivinger

 

Anleggsverdiregnskapets funksjonsområde

MålgruppenFunksjonelle brukere.

Forkunnskaper: Kunnskap om regnskap, bokføring og UBW Økonomi.

Praktisk informasjon: Etter påmeldingen vil deltageren i løpet av et par dager få tilsendt en link som brukes for å få tilgang til kurset. Brukslisensen på produktet har en varighet på seks måneder fra leveringsdato på e-post. Bruksretten til kurset er personlig og gjelder for den personen som har mottatt linken.

Kr. 2600,-

Vi sender jevnlig ut informasjon om våre kurs. Hvis du ikke ønsker slik informasjon kan du melde deg av nyheterbrevet første gangen du mottar det.

Bestill e-læring