Unit4

Events

Nettseminar Feriepenger

webinar

I dette kurset lærer du hvordan feriepenger håndteres i Unit4 Business World. Vi går også gjennom viktige regler knyttet til feriepenger

Agenda

  • Ferielovens regler
  • Utbetaling av feriepenger i Unit4 Business World
  • Kontroll av feriepengerutbetalinger
  • Feriepenger til arbeidstakere over 60 år
  • Feriepenger til de med variabel lønn
  • Sluttoppgjør ved fratreden

Priser

1 deltager: kr 2.600,-
3 deltagere: kr 5.200,-
5 deltagere: Kr 7. 800

Oppgi antall deltagere ifm med påmeldingen hvis det er mer enn en person.

Forkunnskaper: God kjennskap til Unit4 Business World (tidl. Agresso) Lønn.

Praktisk informasjon: Nettseminaret gjennomføres ved at deltageren kobler seg opp mot et virtuelt klasserom på Internett. Undervisningen ledes av en kursleder. Alle kan se instruktørens skjerm. Alt du trenger er PC og telefon.

 

Informasjon om pålogging etc. blir sendt på e-post nærmere kursdato

Vi sender jevnlig ut informasjon om våre kurs. Hvis du ikke ønsker slik informasjon kan du melde deg av nyheterbrevet første gangen du mottar det.

Meld deg påNettseminar Feriepenger

25 mai 2020 09:00 - 12:00  
Nettseminar, egen PC
Kr. 2 600,-