Unit4

Events

Anleggsverdiregnskap grunnkurs

klasseromskurs

Formålet med kurset er å gjøre deltageren i stand til å aktivere anlegg og registrere transaksjoner knyttet til anleggsmidler. På kurset gjennomgås også funksjonalitet for avskrivninger, salg, utrangering og øvrige endringer.

Følgende emner blir behandlet i kurset:

  • Introduksjon til UBW Anleggsverdiregnskap
  • Registrere og aktivere anleggsmidler
  • Spørringer mot anleggstransaksjoner
  • Utføre avskrivninger
  • Registrere tillegg på aktiverte anleggsmidler
  • Utføre salg og utrangering
  • Korreksjoner og endringer
  • Årsavslutning og kontrollspørringer

WEB vil bli vist i størst mulig grad.

Målgruppe: Funksjonelle brukere

Forkunnskaper: Kunnskap om regnskap, bokføring og UBW Økonomi.

Praktisk informasjon: Kursdeltagerne benytter Unit4 sine PC'er. Prisen inkluderer lunsj.

Vi sender jevnlig ut informasjon om våre kurs. Hvis du ikke ønsker slik informasjon kan du melde deg av nyheterbrevet første gangen du mottar det.

Meld deg på kurs