Unit4

Events

Browser videregående Økonomi

klasseromskurs

Formålet med kurset er å gi deltageren kunnskap om avanserte spørringer, samt administrasjon og presentasjon av browsermaler.

 

Følgende emner blir behandlet i kurset:

  • Avanserte spørringer
  • Saldotabeller
  • Trær
  • Lagring utenfor Unit4 Business World (Agresso)
  • Browserspørring som fleksifelt
  • Analyzer med pivotering og grafisk fremstilling
  • Spørring på Unit4 Business World WEB

 

Målgruppe: Superbrukere

Forkunnskaper: Browser grunnkurs Økonomi eller tilsvarende kompetanse.

Praktisk informasjon: Kursdeltagerne benytter Unit4 sine PC'er. Prisen inkluderer lunsj.

Vi sender jevnlig ut informasjon om våre kurs. Hvis du ikke ønsker slik informasjon kan du melde deg av nyheter brevet første gangen du mottar det.

Meld deg på kurs