Events

Fravær grunnkurs

klasseromskurs

Formålet med kurset er å gi deltageren en grunnleggende forståelse av fraværsprosessen.

 

Følgende emner blir behandlet i kurset:

  • Arbeidsplaner
  • Fraværskoder med relasjoner
  • Grensekontroller
  • Fraværsregistrering
  • Offentlige rapporter
  • Enkle spørringer

 

Målgruppe: Funksjonelle brukere

Forkunnskaper: Introduksjon til Unit4 Business World, Lønn grunnkurs eller tilsvarende kunnskaper.

Meld deg på kurs