Unit4

Events

Fravær grunnkurs

klasseromskurs

Formålet med kurset er å gi deltageren en grunnleggende forståelse av fraværsprosessen.

 

Følgende emner blir behandlet i kurset:

  • Arbeidsplaner
  • Fraværskoder med relasjoner
  • Grensekontroller
  • Fraværsregistrering
  • Offentlige rapporter
  • Enkle spørringer

 

Målgruppe: Funksjonelle brukere

Forkunnskaper: Introduksjon til Unit4 Business World, Lønn grunnkurs eller tilsvarende kunnskaper.

Vi sender jevnlig ut informasjon om våre kurs. Hvis du ikke ønsker slik informasjon kan du melde deg av nyheterbrevet første gangen du mottar det.

Meld deg på kurs