Unit4

Events

Hovedbok grunnkurs

klasseromskurs

Formålet med kurset er at deltageren skal lære å registrere bilag. Deltageren får kunnskap om hvordan man periodiserer, foretar avsetninger og korrigerer bilag. På kurset gjennomgås spørringer og rapporter på registrerte billag i hovedbok.

 

Følgende emner blir behandlet i kurset:

  • Forutsetninger for bilagsregistrering
  • Bilagsregistrering i hovedbok, leverandørfaktura og manuell kundefaktura
  • Kommandoer i verktøymenyen
  • Utligning, periodisering og avsetning
  • Korrigeringer
  • Bilagsregistrering i web
  • Spørringer
  • Bilagsjournaler

 

Målgruppe: Funksjonelle brukere

Forkunnskaper: Introduksjon til Unit4 Business World eller tilsvarende kompetanse.

Praktisk informasjon: Kursdeltagerne benytter Unit4 sine PC. Prisen inkluderer lunsj.

Vi sender jevnlig ut informasjon om våre kurs. Hvis du ikke ønsker slik informasjon kan du melde deg av nyheterbrevet første gangen du mottar det.

Meld deg på kurs