Unit4

Events

Leverandørreskontro

klasseromskurs

Formålet med kurset er å gi deltageren grunnleggende kunnskap om Unit4 Business World Leverandørreskontro. Deltageren skal være i stand til å registrere leverandører, registrere bilag og remittere fra leverandørreskontroen.

 

Følgende emner blir behandlet i kurset:

  • Faste registre i Leverandørreskontro – oppbygging, sammenheng og bruk av disse
  • Strukturen i Leverandørregistret
  • Opprette og vedlikeholde informasjon om leverandører
  • Mottaksregistrering og bokføring – manuell registrering og oppdatering
  • Remittering/ betalinger – hvordan få oversendt betalingsfiler til banken
  • Spørring og rapportering – hvordan finne fram til informasjonen som er tilgjengelig
  • Administrasjon av åpne poster i leverandørregistret

 

Målgruppe: Funksjonelle brukere

Forkunnskaper: Hovedbok grunnkurs eller tilsvarende kompetanse

Vi sender jevnlig ut informasjon om våre kurs. Hvis du ikke ønsker slik informasjon kan du melde deg av nyheterbrevet første gangen du mottar det.

Meld deg på kursLeverandørreskontro

21 mai 2019 09:00 - 16:00  
Gjerdrumsvei 4, Nydalen Oslo
Kr. 4 900,-