Unit4

Events

Lønn del 2 - lønnskjøring

klasseromskurs

Formålet med kurset er å gi deltageren en forståelse av hvordan lønnsmodulen i Unit4 Business World er bygget opp og å se sammenhengen mellom de ulike delene av lønnssystemet. Deltageren skal dessuten kunne beherske hvilke steg en lønnskjøring består av, hvordan rette feil som kan oppstå under lønnskjøringen - og hvordan gjennomføre en lønnskjøring fra A til Å. Deltagerne får opplæring i bestilling og innsending av A-meldingen.

 

Der det er mulig vi funksjonalitet bli vist i WEB.

I kurset gjennomgås følgende emner:

  • Sammenhenger ressurs – Lønnart – Sats
  • Lønnsjustering
  • Lønnskjøring - ressurser og lønnskjøring
  • Remittering
  • Trekkeier
  • Spørringer
  • A-meldingen

 

Målgruppe: Funksjonelle brukere

Forkunnskaper: Introduksjon til UBW, Lønn del 1 - grunnkurs eller tilsvarende kompetanse.

Praktisk informasjon: Kursdeltagerne benytter Unit4 sine PC'er. Prisen inkluderer lunsj.

Vi sender jevnlig ut informasjon om våre kurs. Hvis du ikke ønsker slik informasjon kan du melde deg av nyheterbrevet første gangen du mottar det.

 

Meld deg på kursLønn del 2 - lønnskjøring

06 mai 2020 09:00 - 16:00  
Fjernundervisning
Kr. 5 200,-