Events

Lønn del 2 - lønnskjøring

klasseromskurs

Kurset settes opp til høsten som standardkurs. Kontakt oss for tilbud på opplæring.

Kurset settes opp til høsten som standardkurs. Kontakt oss for tilbud på opplæring.

Formålet med kurset er å gi deltageren en forståelse av hvordan lønnsmodulen i Unit4 Business World er bygget opp og å se sammenhengen mellom de ulike delene av lønnssystemet. Deltageren skal dessuten kunne beherske hvilke steg en lønnskjøring består av, hvordan rette feil som kan oppstå under lønnskjøringen - og hvordan gjennomføre en lønnskjøring fra A til Å.

 

I kurset gjennomgås følgende emner:

  • Sammenhenger ressurs – Lønnart – Sats
  • Lønnsjustering
  • Lønnskjøring - ressurser og lønnskjøring
  • Trekkeier
  • Spørringer

 

Målgruppe: Funksjonelle brukere

Forkunnskaper: Introduksjon til UBW, Lønn del 1 - grunnkurs eller tilsvarende kompetanse.

 

Meld deg på kurs