Unit4

Events

Planlegger grunnkurs

klasseromskurs

Formålet med kurset er å gjøre deltageren i stand til å registrere budsjettransaksjoner og kopiere tidligere års budsjettversjoner, lage oppsett for disse samt kopiere og registrere budsjettransaksjoner. På kurset gjennomgås også funksjonalitet for periodisering, autopostering m.m.

Følgende emner blir behandlet i kurset:

 • Versjonshåndtering og egenskaper
 • Tidsrammer og tidsrammekoblinger – enkelt med 12 perioder
 • Oppsett for transaksjonsregistrering
 • Grundig gjennomgang av registreringsskjermbildet
 • Registrering på SelfService (web)
 • Faste registre med eksempler:
  • Periodisering
  • Avskrivning
  • Autoposteringer
  • Transaksjonsregler
 • Rapportering – søk på budsjettransaksjoner i saldotabell (PLEX) og planlegger
 • Enkelt eksempel på postback med Excelerator - enkel registreringsmal i Excel

Priser, valuta og registreringsbilde for Lønn gjennomgås ikke

Målgruppe: Funksjonelle brukere

Praktisk informasjon: Kursdeltagerne benytter Unit4 sine PC'er. Prisen inkluderer lunsj.

Forkunnskaper: Deltageren bør kunne UBW Økonomi, saldotabeller, søk og browser som super- eller avansert bruker. I tillegg bør deltageren være fortrolig med bruk av Microsoft Windows miljøet.

Vi sender jevnlig ut informasjon om våre kurs. Hvis du ikke ønsker slik informasjon kan du melde deg av nyheterbrevet første gangen du mottar det.

 

Meld deg på kurs