Unit4

Events

Refusjon grunnkurs

klasseromskurs

Formålet med kurset er å gi deltageren en forståelse av hele refusjonsprosessen.

 

Følgende emner blir behandlet i kurset:

  • Introduksjon til refusjon
  • Fraværskoder og refusjonsgrupper
  • Generere refusjonskrav
  • Inntekt- og skatteopplysningsskjema
  • Bokføre refusjoner
  • Reversere bokførte refusjonskrav
  • Utligne refusjonskrav
  • Bokføre utlignede refusjonskrav
  • Differanseoverføring
  • Kontering

 

Målgruppe: Funksjonelle brukere

Forkunnskaper: Fravær grunnkurs eller tilsvarende kompetanse.

Vi sender jevnlig ut informasjon om våre kurs. Hvis du ikke ønsker slik informasjon kan du melde deg av nyheterbrevet første gangen du mottar det.

Meld deg på kurs