Unit4

Events

Superbruker - Grunnleggende oppsett Økonomi

klasseromskurs

Formålet med kurset er å gi deltageren kunnskap om superbrukerens ansvarsområde når det gjelder vedlikehold og registrering i modulene Økonomi og Felles. I tillegg er kurset nyttig for rapporteringsansvarlige som ønsker forståelse av eksisterende økonomimodell og eventuelle endringsmuligheter i relasjonsstrukturen. Kurset vil i stor grad benytte seg av UBW Web og kun i tilfeller der funksjonaliteten ikke finnes på web vi desktopversjonen benyttes. 

Følgende emner blir behandlet i kurset:

 • Perioder Bilagsserier, bilagsarter, posteringsrunder og posteringsgrupper
 • Begreper og begrepsverdier
 • Kontoplan
 • Regnskapsperioder
 • Bilagsserier, bilagsarter og posteringsrunder
 • Posteringsgrupper
 • Periodiseringsnøkkel
 • Valuta
 • Firmaopplysninger
 • Kontoplan og konteringsregler
 • Firmaopplysninger
 • Relasjoner, verdimatriser og strukturoppsett
 • Avgiftskoder og avgiftssystem
 • Oppsett leverandørreskontro
 • Oppsett kundereskontro
 • Datakontroll
 • Dokumentarkiv
 • Rapportvarianter

Målgruppe: Superbrukere

Forkunnskaper: Deltagere må ha god kjennskap til Unit4 Business World, spesielt innenfor bruk av UBW Økonomi.

På kurset anvender deltagerne egne kurs PC og lunsj er inkludert i prisen.

Vi sender jevnlig ut informasjon i form av nyhetsbrev. HVis du ikke ønsker å motta dette kan du melde deg av når du får det første brevet.

Meld deg på kurs