Events

Nettseminar - Årsoppgjør Økonomi

webinar

Nettseminarets formål er å gjøre deltageren i stand til å foreta årsavslutning, samt forberede organisasjonen og firmaet til årsavslutning.

 

Følgende emner blir behandlet i kurset:

  • Oversikt over årsavslutning
  • Forberede det nye regnskapsåret
  • Kontrollere at inneværende år er komplett
  • Kontrollere dataintegritet for inneværende år
  • Overføring av IB (inngående saldo)
  • Arkivering av historiske data

Målgruppe: Superbrukere 

Forkunnskaper: Hovedbok grunnkurs eller tilsvarende kompetanse.

Pris:

1 deltager 1950,-

4 deltagere 6800,-

5 deltagere 8000,-

Praktisk informasjon: Nettseminaret gjennomføres ved at deltageren kobler seg opp mot et virtuelt klasserom på Internett. Undervisningen ledes av en kursleder. Alle kan se instruktørens skjerm. Alt du trenger er PC og telefon.

Informasjon om pålogging etc. blir sendt på e-post nærmere kursdato

 

Agendaen kan bli endret.

Meld meg på kurs