Events

Nettseminar Årsoppgjør Lønn

webinar

OBS: Datoen kan bli justert avhengig av informasjonen fra myndighetene

Nettseminaret tar for seg følgende punkter:

  • Generering av sammenstilling
  • Kontroller ved årsslutt
  • Nye perioder, posteringsrunder etc.
  • Ny oppsettperiode og kopiering av oppsett og kodifisering
  • Nytt fra myndighetene, nye satser etc.

Agenda kan bli endret.

Forkunnskaper: deltager bør ha erfaring fra UBW Lønn.

 

Priser

1 person: Kr. 1 250,-
3 personer: Kr. 3 500,-
5 personer eller flere: Kr. 5 000,-

Alle priser eks mva

Praktisk informasjon: Nettseminaret gjennomføres ved at deltageren kobler seg opp mot et virtuelt klasserom på Internett. Undervisningen ledes av en kursleder. Alle kan se instruktørens skjerm. Alt du trenger er PC og telefon.

Informasjon om pålogging etc. blir sendt på e-post nærmere kursdato

Vi sender jevnlig ut informasjon om våre kurs. Hvis du ikke ønsker slik informasjon kan du melde deg av nyheter brevet første gangen du mottar det.

Meld meg på kurs

Meld meg på kurs
07 desember 2018 10:00 - 11:30  
Nettseminar
Kr. 1 250,-