Events

Nettseminar Årsoppgjør Lønn

webinar

Nettseminaret tar for seg følgende punkter:

  • Generering av sammenstilling
  • Kontroller ved årsslutt
  • Nye perioder, posteringsrunder etc.
  • Ny oppsettperiode og kopiering av oppsett og kodifisering
  • Nytt fra myndighetene, nye satser etc.

Agenda kan bli endret.

Forkunnskaper: deltager bør ha erfaring fra UBW Lønn.

Pris:

1 deltager 1950,-

4 deltagere 6800,-

5 deltagere 8000,-

Praktisk informasjon: Nettseminaret gjennomføres ved at deltageren kobler seg opp mot et virtuelt klasserom på Internett. Undervisningen ledes av en kursleder. Alle kan se instruktørens skjerm. Alt du trenger er PC og telefon.

Informasjon om pålogging etc. blir sendt på e-post nærmere kursdato

Meld meg på kurs