Unit4

Grønn profil

I Unit4 er det etablert en rekke retningslinjer som skal bidra til at vi gjør det vi kan for å minimere negative virkninger på miljøet. Unit4 har derfor utarbeidet en “Miljø- og Energi politikk” (Unit4 Environmental & Energy Policy), som betyr at Unit4 vil:

 1. Forplikte seg til å kontinuerlig forbedre miljøinnsatsen vår internt og overfor våre kunder.
 2. Øke bevisstheten og oppmuntre ansatte til deltakelse i miljøspørsmål.
 3. Oppmuntre ansatte og leverandører til å vurdere muligheter for energisparing.
 4. Følge kravene i gjeldende miljølovgivning og regler.
 5. Ha oversikt over hvilke ressurser som forbrukes av Unit4 konsernet og hvilke avfallsprodukter som produseres.
 6. Ha som mål å redusere mengden avfall som produseres og, der hvor avfall er uunngåelig, sikre trygg og effektiv destruksjon.
 7. Bevare våre ressurser og forhindre forurensning.
 8. Kjøpe og bruke miljøvennlige ressurser der det er praktisk mulig
 9. Prøve å finne nye måter til å effektivisere bruken av ressurser slik som papir, energi og vann.
 10. Redusere forretningsreiser for å redusere CO2 utslipp
 11. Ta hensyn til energiforbruk og karbonutslipp ved kjøp, renovering og leie av bygninger.
 12. Bruke bærekraftige energikilder der det er forretningsmessig gjennomførbart, for å redusere karbonutstlipp.
 13. Informere ansatte om praktiske måter å spare energi og vann på
 14. Sikre at fornybar energi alltid er vurdert som en mulighet ved beslutninger om innkjøp av materiell
 15. Forvente tilsvarende miljømessige standarder fra alle leverandører
 16. Overvåke prosess og miljømessig innsats på årlig basis
 17. Fremme Unit4’ “Environmental & Energy Policy” blant alle ansatte og interessenter.

Hva betyr retningslinjene i praksis for Unit4 i Norge?

Vi ble Miljøtårn sertifisert i 2009. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise sammfunnsansvar.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak I hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Vi utarbeider hvert år en rapport og en handlingsplan, dette er utdrag fra handlingsplanen for 2015:

A. Energi:
 • For 2015 er målet å redusere energiforbruket med minimum 2 %.
 • Øke bevisstheten på energibruk blant de ansatte.
B. Avfall:
 • Kildesorteringen er i tråd med tidligere ordning. Imidlertid får vi hvert kvartal målt vårt «forbruk». Alt farlig avfall behandles særskilt og forsvarlig. Vårt mål er øke andelen sortert avfall og dra oss mot gjennomsnittet for kontorbedrifter.
C. Innkjøp av varer og tjenester:
 • Vi har de tre siste år redusert innkjøp av rekvisita og materiell betydelig. Vi har lagt om vår styring for innkjøp av rekvisita, fra «varetyper» til å fokusere på å holde innkjøpet på et lavest mulig nivå. De varetyper vi kjøper i løpet av 2015 skal være i henhold til miljøsertifiserte/ miljøkrav til (IKT og papir).
Andre tiltak:
 • Vi har videokonferanseutstyr og samarbeidsløsninger på alle våre kontorer og unngår fysiske reiser så langt det er mulig.
 • Vi bruker våre egne digitale løsninger i Unit4 Business World, og har innført papirløse fakturaer og reiseregninger. Vi benytter våre egne løsninger for lønnslipp på web.
 • All vår interne opplæring, kurs, samt retningslinjer og instruksjoner er kun tilgjengelig som E-læringsleksjoner.
 • Vi har etablert et system som gjør at ansatte fysisk må aktivere printer med adgangskort, dette for å redusere mengden glemt papir på printeren.
 • Vi har lagt mye innsats i energireduserende tiltak på datarommet. Vi brukte ekstern ekspertise og innhentet analyse på datarom og datalagring. Her fikk vi mange gode anbefalinger på tiltak som har gitt stor uttelling for oss.

Hva betyr vårt fokus på miljø for våre kunder?

Vi utvikler løsninger og tjenester som bidrar til reduksjon av utslipp hos våre kunder, løsninger for å spare energi og samle servere og programvareløsninger.

 • Vi tilbyr en rekke digitale løsninger slik at våre kunder kan redusere bruken av papir, som for eksempel:
  • E-handel
  • E-faktura
  • E-giro
  • Papirløse reiseregninger
  • Lønnslipper på web eller til digital postkasse
 • Vi tilbyr våre produkter som skyløsninger.
 • Vi tilbyr våre kurs som E-læring og benytter ofte Webinarer. Praktisk for de ansatte som får nødvendig påfyll av kompetanse uten at de trenger å reise til våre lokaler.
 • Mange av våre kunder kjører vår programvare på samarbeidsplattformer og som shared services.

Tips datarom!

 • Erstatt gammelt med nytt. Utviklingen har gått fort, gamle servere produserer langt mer varme enn nye servere i forhold til kapasitet. Det ligger en stor gevinst i å bytte de gamle serverne, selvsagt i kombinasjon med virtualisering av servere og lagring.
 • Tenk luftsirkulasjon. Luftsirkulasjon og plassering av rackene er viktig, og her er det nødvendig å hente inn kompetanse. Datarom er et fag, og det er andre som kan dette bedre enn it-avdelingen.
 • Tenk helhetlig. Investeringer i grønn it krever enten forankring hos ledelsen eller at strømregningen til datarommet går over it-budsjettet. Det er vanskelig å forsvare investeringer når man ikke får tatt ut gevinstene.

Våre partnere

Vår hovedpartner i offentlig sektor i Norge – EVRY, ble best på klima i IT-bransjen i en internasjonal klimaundersøkelse gjort i Norge og Sverige i 2014. Det var den globale miljøorganisasjonen Carbon Disclosure Project (CDP) som står bak testen som har målt hvordan selskaper jobber med å redusere miljøutslippene. Systematisk arbeid med virtualisering, skytjenester og bygging av miljøvennlig datasenter i verdensklasse er viktige årsaker til at Evry klatrer høyest i testen.

Les mer om EVRY og Grønn IT her