Unit4

News

UNIT4 med skybasert ERP for en ny generasjon arbeidstakere

Videreutvikler den gode brukeropplevelsen og bedrer produktiviteten, spesielt i tjenesteorganisasjoner.

  • Videreutvikler den gode brukeropplevelsen
  • Klargjort for en enda mer mobil fremtid
  • Introduserer nye sosiale samhandlingsverktøy
  • Bedrer produktiviteten, spesielt i tjenesteorganisasjoner

 

UNIT4, en av verdens ledende leverandører av programvare for virksomheter i rask endring, lanserer neste generasjons Agresso Enterprise Resource Planning (ERP)-pakke Milestone 4. Milestone 4 er en omfattende og modulbasert ERP-pakke som kombinerer sosiale og mobile teknologier for en ny generasjon brukere.

Agresso Milestone 4 er tilgjengelig både som lokalt installert løsning og via offentlig og privat nettsky, noe som er unikt i markedet. Kundene velger selv type installasjon og kan spesifisere hvor og hvordan dataene plasseres og leveres, noe som forenkler en eventuell migrering til et annet alternativ. De spesielle skyegenskapene i Agressos plattform, gir kundene fordeler ved uovertruffent personvern og sikkerhet, mobilitet, fleksibilitet knyttet til oppgraderinger, funksjonell helhet samt gjenoppretting av data i tilfelle tap eller ødeleggelse av kritisk informasjon.

Mobil og sosial

Agresso Milestone 4 er neste generasjons ERP, spesielt godt tilpasset for tjenesteytende virksomheter, som gjerne har en stor og mobil arbeidsstyrke som opererer i omgivelser i hurtig endring. Agresso ERPs design, stiller brukeren i sentrum. Med kraftfull og brukervennlig funksjonalitet, kan oppgaver utføres raskere, og det er enklere fortløpende å ta tak i problemstillinger. Milestone 4 har avansert mobilstøtte og integrerte sosiale samhandlingsegenskaper som lar brukerne samarbeide og respondere på nye utfordringer på tvers av organisasjonen. Disse mobile og sosiale verktøyene er enkelt gjenkjennelige for brukeren og gir god effektivitet.

Big, no-bang

Agresso Milestone 4 har design og egenskaper som bygger på en lang historikk med støtte for virksomheter i konstant endring. Den støtter og forbedrer måten individer og team jobber sammen på:

Som en del av Milestone 4, leverer også UNIT4 et nytt konsept som betyr slutten for den vanlige «alt eller ingenting»-tilnærmingen til ERP-oppgradering, velkjent fra de fleste leverandører. I stedet for den tradisjonelle «big-bang»-oppgraderingen som skaper uvelkomne kostnader og forstyrrelser for brukerne, slipper nå UNIT4 egne pakker som gir kundene friheten til å velge hvilke områder av produktet det skal fokuseres på når det gjelder timingen og rekkefølgen i en oppgradering. Denne tilnærmingen reduserer risiko og kostnader ved oppgraderinger.

- Dagens virksomheter står overfor flere endringer enn noen gang. De trenger en type ERP som møter de endringer og nye behov som dukker opp både i virksomheten og hos den enkelte medarbeider, samtidig som løsningen skaper et potensiale for å besparelser fra dag én. Endringsstøtte pleide å være en “kjekt å ha”-funksjon innen ERP, men i dagens marked er det helt nødvendig. Med denne lanseringen, har UNIT4 skapt ERP for en ny generasjon, sier Terje Kaasa, salgs- og markedsdirektør i UNIT4 Agresso.

  • Rask læring: En ny brukeropplevelse. Sosiale funksjoner som oppleves velkjente, samt enkel mobilstøtte som lar brukerne lære å bruke systemet og plukke opp nye eller endrede prosesser med lite eller ingen øvelse.
  • Levere mer med mindre: Ny design av skjermbilder og prosesser i kombinasjon med sosiale og mobile funksjoner, som øker effektivitet og lar brukerne levere mer med mindre.
  • Rask problemløsning: Med de sosiale og mobile funksjonene, kan brukerne samarbeide på direkten for raskt å få svar på spørsmål og løse problemer etter hvert som de dukker opp, noe som er en betydelig fordel i omgivelser i hurtig endring.

En ny app utviklet for nettbrett, viser brukeropplevelser og spennende nye egenskaper i denne neste generasjons ERP-løsningen. Gå til http://www.unit4.com/erp-latest.

Produktspesifikasjoner

Den første bølgen med såkalte “Experience Packs”, inkluderer Ressursplanlegger, Prosjektplanlegger, Modellbygger, Reise og utlegg, Fravær, Timeliste og Oppgavebehandling. Prosjekt- og Ressursplanlegger er laget spesielt for tjenesteytende virksomheter. Oppgraderinger til Experience Packs er planlagt hver tredje måned.

Experience Packene kan oppgraderes ytterligere med en serie av UNIT4 mobilitetsapplikasjoner, som gir sluttbrukerne valgmuligheter og optimal prosesstøtte for en rekke selvbetjeningsoppgaver som timeføring, kostnader, prokura og informasjonsforespørsler. UNIT4 Mobile Aps er bygget spesielt for IOS og Android. 

Sosiale medier

Pressekontakter

Bjørn Røsten

Managing Director

bjorn.rosten@unit4.com
  • +47 90 96 86 10
  • +47 22 58 85 00

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter