Unit4

News

Endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift

Forslag til nytt EØS-regelverk for regional statsstøtte er ferdig behandlet og vedtatt i Stortinget 20. juni 2014.

Forslag til nytt EØS-regelverk for regional statsstøtte er ferdig behandlet og vedtatt i Stortinget 20. juni 2014. Dette medfører endringer for enkelte arbeidsgivere både med tanke på sektorunntakene og fribeløpsordningen. 

Dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift har blitt revidert som følge av at EU-kommisjonen og ESA har vedtatt nye retningslinjer for regionalstøtte.

Kunder av UNIT4 Agresso kan finne informasjon om endringene på Kundenettet. Der ligger det også informasjon om hva du som kunde må gjøre av endringer i Agresso. Vedtaket fører ikke til endring av programvaren, kun endringer i oppsett for de som berøres.

Les mer om saken på

Sosiale medier

Pressekontakter

Bjørn Røsten

Managing Director

bjorn.rosten@unit4.com
  • +47 90 96 86 10
  • +47 22 58 85 00

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter