Unit4

News

Gladnyhet for alle som jobber med reiseregninger og utlegg

Nå trenger du ikke lenger sende inn kvitteringene

Oppdatering 20. august 2014:

Etter en detaljert gjennomgang av kravene til elektronisk signatur fra gjeldende myndigheter og eksperter på området, kan vi informere om at Unit4 Travel & Expenses også støtter kravene til elektronisk signatur. Dette innebærer at kunder som benytter  Travel & Expenses kan legge opp til en 100% papirfri flyt av alle reiseregninger og utlegg.

Vi presiserer at dette gjelder Travel & Expenses versjon 7, samt versjon 6.20.500 og nyere, som inneholder mer detaljert logging av endringer på reiseregninger, og en ny og enda sikrere kryptering av brukernes passord enn tidligere versjoner.

Nå trenger du ikke lenger sende inn kvitteringene!

Skattedirektoratet kunngjorde 20.06.2014 at originalitetskravet til reiseregninger og utleggsoppstillinger oppheves med virkning fra 1. juli 2014. Endringen legger til rette for at utlegg nå kan behandles elektronisk fra arbeidstakers side, både på den ansattes hånd og bedriftens håndtering av utleggene i etterkant.

Dette vil medføre en vesentlig besparelse og forenkling for alle virksomheter som har reisevirksomhet, og for alle brukere av Unit4 Travel & Expenses er det særdeles enkelt å fange kvitteringer elektronisk og knytte de til reiseregninger og utlegg.

I Unit4 Travel & Expenses gjøres dette enkelt ved å ta bilder av kvitteringene med mobilen, eller så lett som å videresende elektroniske kvitteringer til en fast epost-adresse som automatisk laster de opp til den ansattes brukerprofil.

Ta gjerne kontakt med salgsavdelingen på current.salg@unit4.com eller +47 40 00 67 33 for mer informasjon om hva som trengs for å få komme i gang hos din virksomhet.

Krav til digital signatur og sikkerhet

I kunngjøringen fra Skattedirektoratet varsles det også om krav til digital signatur og sikkerhet (identitetskontroll, signaturkrav og integritetskrav) for å kunne ha en fullstendig papirløs flyt, slik at den ansatte ikke trenger å sende inn signert utskrift av reiseregninger og utleggsoppstillinger. 

Det er i kunngjøringen ikke entydig hvilke krav som stilles til en elektronisk signatur, og det henvises til at arbeidsgiveren må vurdere om en elektronisk signatur oppfyller kravene.

Unit4 Current Software vil søke en avklaring på dette fra Skattedirektoratet, slik at vi kan rådgi våre kunder om hvordan dette løses innenfor lovens krav. Frem til vi får nærmere avklaring på dette punktet, anbefaler vi kunder som ønsker å endre sine rutiner allerede nå, å rådføre seg med sin revisor eller den lovgivende myndighet.

Denne nyhetssaken vil oppdateres etter hvert som vi får mer informasjon

Ekstern referanse:

http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Kunngjoringer/Kravet-om-originalbilag-i-skatte-betalingsforskriften-oppheves-/

 

 

Sosiale medier

Pressekontakter

Bjørn Røsten

Managing Director

bjorn.rosten@unit4.com
  • +47 90 96 86 10
  • +47 22 58 85 00

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter