Unit4

News

UNIT4 dobler innsatsen på innovasjon for å sikre sin ledelse innen Cloud ERP

UNIT4 annonserte i dag et økt fokus på cloud-utvikling

Kort oppsummert

  • SaaS inntektene overgår lisensinntekter med 40%
  • Vil doble kapasiteten innen R&D for å satse på sosial, mobil, analytics og cloud-innovasjon
  • Utvider rekkevidden og dybden av vertikale løsninger for tjenesteytende næringer

Oslo, Norge 19. august 2014: UNIT4, den globale lederen innen endringsvennlige forretningssystemer, annonserte i dag et økt fokus på cloud-utvikling. Selskapets SaaS-inntekter har gjennom første halvår i år økt med 40 prosent mer enn lisensinntektene og UNIT4 ønsker derfor å øke sin innovasjonskapasitet ved å doble R&D-ressursene tilknyttet Agresso ERP-plattformen.

Stadig flere organisasjoner over hele verden tar i bruk sosiale, mobile, analyse og cloud-løsninger for å modernisere og levere bedre tilbud til sine brukere. UNIT4 har allerede gjort betydelige investeringer i utviklingen av neste generasjons forretningssystemer. Satsningen kommer tydelig frem i den nyeste versjonen av Agresso ERP-plattformen, og investeringene i FinancialForce.com, den ledende skybaserte ERP-løsningen på Salesforce1-plattformen.

UNIT4 vil styrke R&D kapasiteten for utvikling av neste generasjons ERP-løsninger, som forutser og møter kravene fra ERP-brukere. I tillegg vil selskapet utvide sin vertikale spesialisering innen bransjer som utdanning, tjenesteytende virksomheter, ideelle organisasjoner, engros, finans og offentlige sektor.

UNIT4 planlegger å doble R&D-kapasiteten tilknyttet Agresso-produktene i løpet av de neste to årene. De sentrale egenskapene til Agresso-plattformen, som for eksempel enkel justering til virksomhetsendringer, brukeropplevelse og fleksible distribusjonsalternativer for offentlig, privat og hybrid-cloud, vil bli utvidet til alle UNIT4-løsninger.

Den utvidede utviklingskapasiteten og kompetansen vil samles i Wroclaw, Polen og Granada, Spania hvor UNIT4 allerede har etablert team med over 150 utviklere. UNIT4s R&D team i Norge vil forbli hjertet i Agressos utviklingsavdeling, med spesiell fokus på innovasjon og arkitektur.

"ERP-markedet er ved et historisk vendepunkt," sier José Duarte, konsernsjef i UNIT4. "Nye teknologier og forretningsmodeller har dukket opp, og er nå med på å bestemme fremtidens programvareledere. Våre nåværende og fremtidige investeringer i innovasjon viser vår forpliktelse til å levere produkter som styrker fremtidsutsiktene for våre kunder, partnere og ansatte. Vi vil vi satse enda mer aggressivt på innovasjon og R&D - og Polen og Spania har kompetanse av høy kvalitet som vil tillate oss å bygge på eksisterende, velprøvde ordninger."

Sosiale medier

Pressekontakter

Bjørn Røsten

Managing Director

bjorn.rosten@unit4.com
  • +47 90 96 86 10
  • +47 22 58 85 00

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter