Unit4

News

Schibsted velger Agresso ERP

UNIT4 har inngått en avtale med Schibsted Norge. Selskapets tjenestesenter vil benytte Agresso ERP til regnskap- og lønnshåndtering for konsernets mer enn 3.000 ansatte.

Kort oppsummert

  • Forretningssystem for tjenestesenter med lønn og regnskap i ett system
  • Rask og smidig utrulling av ny ERP-funksjonalitet
  • Markedsledende leverandør til mediebransjen

UNIT4, en av verdens ledende leverandører av programvare for virksomheter i rask endring, har inngått en avtale med Schibsted Norge. Selskapets tjenestesenter vil benytte Agresso ERP til regnskap- og lønnshåndtering for konsernets mer enn 3.000 ansatte.
Med løsningen fra UNIT4 Agresso er Schibsted i selskap med noen av Norges største mediehus, som Amedia, Polaris, Hjemmet-Mortensen og TV2.

Schibsted ønsket en mer fleksibel og integrert løsning enn den de hadde. Etter å ha vokst seg inn i et skreddersydd ERP-miljø, ble løsningen tung å forvalte. Separate regnskaps- og lønnssystemer resulterte i mye dobbeltarbeid og manuelle prosesser. Det tok i tillegg for lang tid å rulle ut ny funksjonalitet og generere nye rapporter.

– Vi er stolte over at Schibsted, en viktig merkevare i norsk næringsliv, velger Agresso som forretningssystem i deres tjenestesenter for økonomi og HR. Noen av de utløsende faktorene var modulariteten, funksjonaliteten, brukeropplevelsen og den fleksible muligheten for å gjøre smidige endringer i vår seneste versjon, Milestone 4, sier salg- og markedsdirektør Terje Kaasa i UNIT4 Agresso.

Schibsted vurderte forskjellige løsninger og det ble gjennomført en meget grundig evaluering. Kontrakten ble signert like før sommeren og prosjektet er alt igangsatt.

– For å sikre høy servicegrad og pålitelig tjenester i vårt tjenestesenter, er vi avhengig av gode systemløsninger som begrenser og effektiviserer manuelle prosesser. Med Agresso ERP, får vi en moderne og helintegrert plattform med stor grad av fleksibilitet tilpasset et konsern med mange datterselskaper i en bransje i endring, sier leder for Felles Tjenestesenter i Schibsted Norge, Patrik Pedersen.

Delte tjenestesentra

UNIT4 Agresso har lenge hatt et fokus på leveranser til delte tjenestesentra. Store selskaper skiller gjerne ut funksjoner som lønn, regnskap, IT og HR i egne virksomheter.

Finansdirektører møter ofte den tredelte utfordringen med å sørge for at administrasjonen blir en verdiskaper i bedriften, krav om støtte for elektroniske prosesser, samtidig som transaksjonskostnadene per enhet løpende skal reduseres.

Mange virksomheter velger derfor å skille ut kjernefunksjoner for å rendyrke fokus, både for IT-funksjonen og for administrasjonen. Slik kan kostnader fordeles mellom datterselskaper, helt ned på avdelingsnivå. På den andre siden kan hver enkelt virksomhet stille kvalitetskrav (SLA) til de delte tjenestesentrene.

Med Agresso ERP, og den modulbaserte plattformen løsningen baserer seg på, kan delte tjenestesentra tilby en helt unik fleksibilitet overfor sine kunder. Endringer i form av prosesstøtte, rapportering, analyse etc. kan raskt utføres for de forskjellige forretningsenheter og datterselskaper, uten at endringene vil påvirke de andre tjenestekundene.

En viktig fordel med Agresso ERP i delte tjenestesentra, er muligheten for å standardisere prosesser på tvers av organisasjoner, regioner og land. Dette gir også bedre muligheter for sammenligninger og datakonsistens på tvers av enheter, land og forretningssystemer. Fleksibiliteten i Agresso ERP gjør løsningen spesielt egnet for delte tjenestesentra med strenge SLA-krav og raskt endrede kundebehov.

Sosiale medier

Pressekontakter

Bjørn Røsten

Managing Director

bjorn.rosten@unit4.com
  • +47 90 96 86 10
  • +47 22 58 85 00

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter