Unit4

News

Helge Strypet takker av etter 15 år i sjefsstolen

– Konsernet er inne i en periode med restrukturering og tidspunktet er riktig for å la andre overta roret, sier Strypet.

Adm. direktør Helge Strypet i UNIT4 Agresso takker for seg i selskapet. Dermed er en epoke over. Strypet startet i Agresso i 1993 og ble leder for Norge i 1999.

UNIT4 Agresso har startet arbeidet med å finne en erstatter for Strypet. Både eksterne og interne kandidater vurderes. Frem til en erstatter er utnevnt, vil Jeremias Jansson, regional leder for Norden, lede den norske virksomheten.

– Helge har gjort en meget god innsats for UNIT4 Agresso og leverer fra seg et selskap i sterk vekst og med solide marginer. Han har vært med på å bygge selskapet både kundesentrisk og partnerfokusert, rustet for å levere gode løsninger til nåværende og fremtidige kunder, sier Jansson.

Strypet forblir i selskapet frem til jul.

– Jeg vil være med noen uker for å bistå i en så smidig overgang som mulig. Etter dette har jeg full tillit til at Jeremias styrer skuta på best mulig måte frem til min etterfølger er på plass, sier Strypet.

– Markedene endrer seg. Det skjer en økende grad av internasjonalisering og kundene ser mer og mer mot tjenesteleveranser. UNIT4 endrer seg sammen med markedene. En av vurderingene vi gjør er å se nærmere på hvordan vi kan jobbe tettere sammen i Norden, sier Jansson.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Jeremias Jansson, Regional Director Nordic, UNIT4

Sosiale medier

Pressekontakter

Bjørn Røsten

Managing Director

bjorn.rosten@unit4.com
  • +47 90 96 86 10
  • +47 22 58 85 00

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter