Unit4

News

UNIT4 Agresso og It Nor satser i Sverige

It Nor har utvidet sin partneravtale med UNIT4 Agresso til det svenske markedet. It Nor blir dermed en av de aller første partnerne som innlemmes i UNIT4 Agresso sin revitaliserte kanalstrategi.

UNIT4 Agresso AB signerer en «norsk» partneravtale i Sverige. Det er den mangeårige og sterke norske partneren It Nor som velger å satse friskt i nye markeder med UNIT4 Agresso på laget.

En splitter ny partnerstrategi, spesielt utviklet med tanke på sluttkunder med lavere omsetning en 500 millioner kroner, har på en god måte sammenfalt med It Nors ekspansjonsplaner. It Nor er en typisk leverandør av verdiøkende tjenester på toppen av lisenser for forretningsløsninger (ERP). Tjenestene er knyttet til anskaffelser, implementeringer, endringer og drift av løsningene.

– Avtalen med It Nor for det svenske markedet er det første synlige beviset på at vi mener alvor med vår revitaliserte partnerstrategi. Vi ville tidligere kanskje gjort en satsing som dette selv, men nå er dette klart definert som en del av kanalstrategien, sier nordensjef i UNIT4, Jeremias Jansson.

Sterk vekst
It Nor har de siste årene økt topplinjen i det norske markedet med 10 millioner kroner årlig. Målet er å gjenta suksessen i Sverige.

– Vårt nye datterselskap er allerede i gang med prosjekter for to svenske finansforetak, forteller Anders Reitan, administrerende direktør i It Nor AS.

I startfasen blir det meste av fagkompetansen levert fra Norge.

– Utveksling av kompetanse over kjølen vil øke. Vi jobber med IT-løsninger og den geografiske plasseringen av konsulentene er underordnet. Det viktigste for oss er at vi har konsulenter med inngående økonomikompetanse og god forståelse for datastrukturer, sier Reitan.

Et marked i endring
ERP-markedet er i endring, både teknologisk og funksjonelt. It Nor var tidlig ute med å tilby sine kunder en skyløsning basert på Agresso.

– Dette har vært en ubetinget suksess, i følge Reitan.

Et annet område It Nor har lyktes godt på, er norske konsern som satser internasjonalt, og som har behov for felles økonomiløsninger på tvers av landegrensene. Dette er leveranser sammenfaller perfekt med markedsstrategien i UNIT4 Agresso.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Jeremias Jansson, Regional Director Nordic, UNIT4
Mobil:+46 0708 372019
E-post: jeremias.jansson@unit4.com

Anders Hansteen Reitan, adm. direktør i It Nor
E-post: anders.reitan@itnor.no


Om It Nor

It Nor er en komplett tilbyder av tjenester knyttet til forretningsapplikasjoner (ERP - IT-systemer for økonomi og virksomhetsstyring). Selskapet ble etablert i 1999 med utgangspunkt i spisskompetanse på Agresso og denne satsningen er fortsatt ryggraden i selskapet. It Nor har hatt spesielt stor suksess i ERP markedet for Internasjonale konsern, prosjektorienterte virksomheter og virksomheter med avanserte lønn/HR installasjoner. I tillegg har It Nor satset tungt på å kunne tilby Agresso som en SaaS løsning (software as a service) og har også utvidet leveranseområdet til å omfatte lønn og regnskapstjenester. It Nor selskapene har hatt vekst helt siden starten og vil i 2014 omsette for ca 60 mnok og har ca. 50 ansatte.

It Nor har sitt hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Oslo (Lillestrøm) og Stockholm. Konsernet ledes av administrerende direktør Anders H. Reitan.

Sosiale medier

Pressekontakter

Bjørn Røsten

Managing Director

bjorn.rosten@unit4.com
  • +47 90 96 86 10
  • +47 22 58 85 00

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter