Unit4

News

EVRY og UNIT4 Agresso utvider samarbeidet til å gjelde finanssektoren

EVRY og UNIT4 Agresso har signert en ny partneravtale som lar EVRY bruke Agresso ERP som spydspiss inn i finanssektoren.

UNIT4 har gjennom sitt datterselskap UNIT4 Agresso, lenge hatt et partnerskap med EVRY. Med den nye og utvidede avtalen, vil EVRY bli primærpartner av UNIT4 Agresso for satsing mot finanssektoren. Avtalen gjelder i første omgang for det norske markedet, men kan på sikt bli utvidet.

Avtalen innebærer at EVRY vil tilby Agresso ERP som ny løsning for både nye og eksisterende bank- og finanskunder.

– For oss er dette en strategisk svært viktig avtale. Vi får langt bedre tilgang og leveransekapasitet til et marked hvor vi har alle forutsetninger for å ta solide markedsandeler, sier Finn Følling, Nordisk partneransvarlig i UNIT4 Nordic.

De to selskapene har sterke posisjoner i enkeltsektorer og i markedet generelt.

– Med vår sterke posisjon og vår kunnskap om kjerneprosesser innen bank, finans og forsikring - og med solide løsninger fra UNIT4 Agresso - vil vi være et trygt valg for disse bransjene, sier Ann-Cecilie Fagerlie, konserndirektør for EVRY Industries Norway.

Partneravtalen kan sees i lys av den varslede partneroffensiven fra UNIT4-konsernet. Gjennom å lansere et globalt partnerprogram som tilbyr nye forretningsmuligheter til partnerne, ønsker UNIT4 å øke sitt globale økosystem. Dette vil betydelig øke selskapets salgs- og leveransekapasitet og samtidig sørge for at kundene får økt verdi og flere valgmuligheter.

– Vi forventer mye av vår nye partnerstrategi. Den vil åpne opp nye markeder, samtidig som partnerne vil ha muligheten til å velge mellom flere samarbeidsformer. EVRY og UNIT4 sitt samarbeid rundt finanssektoren er første synlige bevis på strategien og vi har store ambisjoner om konkrete resultater i løpet av kort tid, sier Følling.

For mer informasjon, kontakt:
Finn Følling, Nordisk partneransvarlig i UNIT4 Nordic
Mob: +47 480 12 686
E-post: finn.folling@unit4.com

Sosiale medier

Pressekontakter

Bjørn Røsten

Managing Director

bjorn.rosten@unit4.com
  • +47 90 96 86 10
  • +47 22 58 85 00

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter