Unit4

News

Current-produktene blir Unit4.

Unit4 er et globalt konsern med en omfattende portefølje av sterke forretningsløsninger. Vi ønsker nå å styrke merkevaren Unit4, og lanserer 26. mars ny logo, nye produkter og en tydelig spisset strategi.

Å bytte logo er ikke bare en markedsføringsøvelse. Vi ønsker at den nye logoen skal stå som et symbol for Unit4 sin dedikerte satsning på å levere forretningssystemer som er laget for menneskene som skal bruke programvaren. Teknologien skal tilpasses brukeren og ikke omvendt.

Nye produktnavn

I tillegg til ny logo vil også produktnavnene bli endret. Sammen med et knippe andre produkter i konsernet, er Current-produktene definert som internasjonale satsningsområder i Unit4. Alle de internasjonale produktene vil bytte navn, og de får fellesnavnet Unit4 og deretter et beskrivende navn som forteller hvilket fagområde programmet dekker.

For våre produkter innebærer dette:

Current Reise & Utlegg blir Unit4 Travel & Expenses

Current Time blir Unit4 Time Management

Current Ressursplanlegging blir Unit4 People Planning

I Norge vil også vårt morselskap Unit4 Agresso AS endre navn til Unit4 AS. Unit4 Current Software AS vil fortsette som et eget selskap, og vil fortsatt være ansvarlig for både utvikling, salg, leveranse og support av våre produkter i Skandinavia.

Prosessen med å bytte logo og styrke vår merkevare, starter 26. mars. Fra den dagen vil du se at utseende på web-sidene våre og annen eksponering av selskap og produkter vil bli endret til vår nye markedsføringsprofil. Denne prosessen vil fortsette de kommende månedene med hensyn til både programvarer, dokumentasjon, informasjonskanaler, markedsføring og øvrig eksponering.

Om du har praktiske spørsmål rundt denne prosessen kan du kontakte oss på current.salg@unit4.com.

Med én merkevare, en tydelig definert målgruppe, forsterket utviklingskapasitet og et utvidet partnerapparat med spisskompetanse innen flere tjenesteytende bransjer, vil Unit4 bygge en sterk internasjonal organisasjon. Sammen skal vi innfri kundenes krav og forventninger i et stadig mer globalt marked.

Unit4. In business for people.

 

Sosiale medier

Pressekontakter

Bjørn Røsten

Managing Director

bjorn.rosten@unit4.com
  • +47 90 96 86 10
  • +47 22 58 85 00

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter