Unit4

News

Ny og offensiv partnerstrategi øker vår kapasitet og kompetanse

Nå gjør vi en ny og offensiv satsning på flere typer partnere i hele konsernet, sier partneransvarlig Finn Olav Følling i Unit4 Nordic.

Finn Følling, Partneransvarlig Unit4 Nordic Frem til i dag har Unit4 AS hovedsaklig samarbeidet med EVRY, Deloitte og It Nor i Norge. – Nå gjør vi en ny og offensiv satsning på flere typer partnere i hele konsernet, sier partneransvarlig Finn Olav Følling i Unit4 Nordic. – Det vil gi oss tilgang til nye deler av markedet, øke vår totale leveringskapasitet og styrke kompetansen om våre produkter.

– Målet med vår partnerstrategi er å betjene det skandinaviske markedet på en best mulig måte. Det innebærer å øke både kvalitet og kapasitet - og tilby våre kunder valgfrihet, sier Følling.

– Både Unit4-ansatte og våre partnere vil bli utdannet ved vårt Unit4 YOUniversity, hvor partnerne blir tilbudt skreddersydde sertifiseringsprogrammer som sikrer at de har korrekt og oppdatert kunnskap om våre produkter.

Partnere med spesiell bransjekunnskap

EVRY har bygget kompetanse på Unit4-produktene innen offentlig sektor i mer enn 15 år. Men selskapets historie forteller også at EVRY har vært en særdeles sentral aktør innen flere andre markedssegmenter. Ett av dem er bank/finans og forsikring.

– Det er liten tvil om at EVRY har en langt sterkere posisjon i dette markedet enn vi har selv, og det var derfor helt naturlig å tilby EVRY å betjene dette markedet i Norge, sier Følling. – Vi har lenge vært overbevist om at dette er en god strategi, og fikk ganske umiddelbart respons på det, ved at Storebrand nylig valgte å bytte til Unit4 Business World (Agresso) levert av EVRY.

Partnere på flere nivåer

– Unit4 AS bygger opp en partnermodell med flere nivåer, forteller Følling. – Forretningspartnere er for eksempel EVRY og It Nor, som både selger våre produkter, implementerer våre løsninger og følger opp sine Unit4-kunder med tjenester og support. Nivået system-integratorer består av partnere hvor vi samarbeider om å lage funksjonelle standardintegrasjoner mellom Unit4 Business World (Agresso) og andre systemer for å gi kundene et unikt verdibidrag. I tillegg har vi partneravtaler med en rekke andre programleverandører hvor samarbeidet i større grad avklares fra sak til sak.

Dyktigere og sterkere i hele Norden

Det er Norden som er nedslagsfeltet for Finn Olav Følling. – Vi skal vokse i alle de nordiske landene, men den største prosentvise veksten vil komme i land der vi har en relativt liten markedsandel, som f.eks. Danmark og Finland. Det skal vi lykkes med. Vi er allerede godt i gang, og forhandler løpende om utvidelse av eksisterende avtaler og signering av nye spennende partnere, avslutter Følling.


Har du spørsmål om noe av det som er nevnt i artikkelen? Kontaktinformasjon for PR-relaterte spørsmål finner du øverst til høyre. For alle andre spørsmål kan du kontakte oss på marked.no@unit4.com eller ringe 22 58 85 00.

Sosiale medier

Pressekontakter

Bjørn Røsten

Managing Director

bjorn.rosten@unit4.com
  • +47 90 96 86 10
  • +47 22 58 85 00

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter