Unit4

News

Stor satsning på Agresso (Unit4 Business World): danner basis for nye produkter

Unit4 har det siste året foretatt en grundig evaluering av nær hundre programvarer som konsernet utvikler og vedlikeholder.

Unit4 har det siste året foretatt en grundig evaluering av nær hundre programvarer som konsernet utvikler og vedlikeholder. – Den viktigste konklusjonen for våre kunder i Norge er at Agresso-produktene vil fortsette å være vår internasjonale ERP-løsning. I tillegg vil de danne basis for nye produkter, forteller Thomas Staven som er Global Head of Product Management i Unit4-konsernet.

– Agresso-produktene har de siste årene stått for ca 40% av omsetningen i Unit4-konsernet, og er vårt strategisk viktigste produkt i porteføljen, forteller Staven. – Agresso har altså vært viktig for konsernet frem til i dag, og får om mulig en enda mer sentral rolle i den videre satsningen i Unit4-konsernet.

Agresso-produktene blir til Unit4 Business World

Som for å understreke hvilken rolle Agresso-produktene får i konsernets videre satsning, er det bestemt at Agresso-produktene fra nå av vil bli markedsført som Unit4 Business World.

– Selv om det sikkert er noen som synes det er trist at Agresso-navnet blir borte, så er dette en viktig milepæl for alle de virksomhetene som har investert i Agresso-produkter gjennom mange år, sier Staven. – Dette understreker alvoret i konsernets satsning, sikrer kundenes investering i både lisenser og kompetanse og gjør det enklere å skape en enda sterkere internasjonal merkevare.

Det satses også på Current-produktene

De norske programvareproduktene har kommet godt ut i Unit4 sin evaluering. Det vil også bli satset offensivt på Current-produktene som utvikles av Unit4 Current Software AS i Kristiansand.

– Ja, Agresso-produktene, eller Unit4 Business World, suppleres med et knippe strategiske «best-of-breed» produkter som også inngår i vår internasjonale portefølje. Current-produktene er noen av disse. Som en del av merkevarestrategien vi også disse bruke Unit4 som en del av produktnavnet. Det vil for eksempel si at Current Reise på engelsk vil bli kalt Unit4 Travel & Expenses.

Brukeren i sentrum

Unit4 ønsker å skille seg ut fra andre ERP-leverandører ved å forsterke sitt fokus på såkalte tjenesteytende virksomheter og de rollene brukerne av programvaren innehar i disse virksomhetene.

– Dette har vi allerede jobbet bevisst med lenge, sier Thomas Staven. – Vi har gjort grundige analyser og har en ganske god forståelse for hvordan brukere i ulike roller ønsker å arbeide. Det gir oss mulighet til å tilføre ny verdifull funksjonalitet og tilpasse programvaren til de oppgavene brukerne skal utføre.

People Platform

Fundamentet i Unit4 Business World (Agresso) danner den arkitektoniske skissen for det Unit4 nå lanserer som People Platform. Denne plattformen danner basisen for den videre utviklingen av programvare i Unit4 og kundene våre vil se ny innovasjon og funksjonalitet i de kommende måneder og år. Gjennom denne plattformen vil man utnytte den nyeste teknologien innen sosiale og mobile konsepter, samt introdusere avansert analytics, alt for å gjøre produktene som leveres på toppen av plattformen smartere og enda mer brukervennlig.

– Vi er i startfasen av en helt ny æra innen forretningsapplikasjoner og vi går en ekstremt spennende tid i møte. Unit4 vil være ledende i å definere neste generasjons ERP. Satsningen vi gjør er stor, og vi lanserer flere strategiske initiativer på samme tid. I tillegg til investeringene knyttet til utviklingen av våre produkter bygger vi også en enda mer internasjonal og velfungerende organisasjon, som skal utvikle, vedlikeholde og supportere våre kunder med verdens beste programvare for organisasjoner som har mennesker som deg og meg som den viktigste ressursen, avslutter Thomas Staven.

Tekst: Børre Rødal


Har du spørsmål om noe av det som er nevnt i artikkelen? Kontaktinformasjon for PR-relaterte spørsmål finner du øverst til høyre. For alle andre spørsmål kan du kontakte oss på marked.no@unit4.com eller ringe 22 58 85 00.

Sosiale medier

Pressekontakter

Bjørn Røsten

Managing Director

bjorn.rosten@unit4.com
  • +47 90 96 86 10
  • +47 22 58 85 00

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter