Unit4

News

Agresso Brukerforening starter Nettverksgruppe for Økonomi

Oppstartsmøte arrangeres 21. april kl 09.30 i lokalene til Unit4 i Nydalen, Oslo

Agresso Brukerforening har flere aktive nettverksgrupper og en nettverksgruppe for økonomi har vært etterspurt.

Vi har nå gleden av å invitere til oppstartsmøte i Agresso Brukerforenings Nettverksgruppe for Økonomi tirsdag 21 april kl 09:30 i lokalene til Unit4 i Nydalen i Oslo (Gjerdrums vei 4). Arrangementet avsluttes kl 15:00.

Det vil være to faglige hovedtema på dette møtet:

  • Rapporterings- og analyseverktøy – hvilke verktøy finnes og hva er hensiktsmessig å bruke i hvilke sammenhenger
  • Hvordan håndtere tidstyver i arbeidshverdagen på en effektiv måte med de verktøy som er tilgjengelige

Det vil bli satt av tid til erfaringsutveksling mellom deltakerne på møtet i tillegg til identifisering av en (eller to) koordinator(er) for Nettverksgruppen. Det vil også bli diskusjoner om aktiviteten i gruppen fremover, inkludert hvilke faglige temaer som skal være fokus på fremtidige møter.

Hensikten med nettverksgruppen er å utveksle erfaringer knyttet til bruk av Unit4 Business World (Agresso) innen økonomifagfeltet og tilhørende prosesser og systemer. Videre vil dette være et forum som samler og gir innspill til Unit4 på forbedringspunkter i produktene relatert til økonomi.

Temaene i dette første møtet er i stor grad rettet mot controllere og økonomiledere men vi har en intensjon om å ha en bredde i fagtemaene over tid slik at noen møter eksempelvis kan ha regnskapsfokus.

Vi ber om at dere som ønsker å delta på dette arrangementet sender påmelding til post@unit4brukerforening.no senest 16 april.

Mvh
Pål E Wæraas
For Agresso Brukerforening


I forbindelse med at Unit4 Agresso har byttet navn til Unit4 AS, og produktporteføljen nå heter Unit4 Business World, vil det i løpet av året bli navneendringer også for Brukerforeningen: vi vil skifte navn til Unit4 Brukerforening og Agresso Brukerkonferanse blir til Unit4 Brukerkonferanse.


Om Agresso Brukerforening

Agresso Brukerforening er en selvstendig og uavhengig interesseorganisasjon for virksomheter som bruker Unit4 Business World (Agresso). 

Medlemsskap i Agresso Brukerforening gir din virksomhet:

  • reduserte deltakeravgifter ved arrangementer i regi av Brukerforeningen (kr. 1.000,- i reduksjon v/årets Brukerkonferanse).
  • delaktighet i prioriteringen av endringsønsker innmeldt til Unit4 Agresso

Agresso Brukerforening har som formål:

  • å fremme erfaringsutveksling mellom brukere av Agresso
  • å fremme ønsker om videreutvikling av Agresso programvare
  • å fremme brukernes interesser mht: supporttjenester, konsulentbistand, kvalitetssikring av nye versjoner og brukerdokumentasjon mm.

Les mer om Brukerforeningen

Sosiale medier

Pressekontakter

Bjørn Røsten

Managing Director

bjorn.rosten@unit4.com
  • +47 90 96 86 10
  • +47 22 58 85 00

Cecilia Axlinder

Head of Communication, Nordics

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter