Unit4

News

bilde av en vei som snirkler seg gjennom landskapet

Lanserer automatisert og prediktiv prosjektanalyse

Unit4 leverer self-driving ERP for prosjekter

Unit4 kunngjør i dag en utvidelse av løsningen Business World Professional Services Automation (PSA). Nyvinningen lar prosjektintensive organisasjoner øke sin konkurransekraft og øke gjennomsnittsmarginen på tvers av prosjektporteføljen. 

Lanseringen representerer nok en løsning som bidrar til å realisere Unit4s visjon for self-driving forretningsløsninger, hvor avanserte analysefunksjoner bidrar til å redusere innsatsen som kreves for å løse kompliserte oppgaver. Den nye prosjektløsningen utvider Unit4s Business World PSA portefølje gjennom å tilby maskinlæring for å analysere løpende og historiske prosjektdata. Løsningen er ideell for kunnskapssentrerte tjenesteleverandører som baserer sine nye tilbud på erfaringer fra eksisterende prosjekter med hensyn kostnader, inntekter og marginer for å akselerere tilbudsprosesser, minimere risiko og sikre suksess og lønnsomhet. 

Den nye løsningen er bygget på Unit4s People Platform og analyserer selskapers komplette prosjekthistorikk som sammenligningsgrunnlag for nye forretningsmuligheter. Brukerne kan analysere de foreslåtte referanseprosjektene i detalj på tvers av prosjektstrukturen for å identifisere hvilke elementer som fungerte godt. Løsningen går enda lenger og gir estimater på kostnad, tid og ressursbehov i nye prosjekter. En detaljert prosjektplan kan etableres ved ett klikk på bakgrunn av erfaringer fra tidligere suksessprosjekter og deres tilhørende transaksjoner og timelister. 

– Forretningsløsninger endrer seg fra å behandle transaksjoner til å utføre self-driving forretningsanalyser som gjenkjenner mønster, finner avvik og foreslår løsninger. Etter hvert som vi finner bedre metoder for å utnytte enorme mengder data, vil self-driving ERP gi mulighet for å akselerere selskaper på en måte som ikke før var mulig, sier Erik Tiden, CTO i Unit4.

– Self-driving ERP er modent. Vi lar prosjekter utnytte verdien av historiske data for å skape et konkurransefortrinn og marginforbedringer gjennom å kombinere prediktiv analyse med smarte brukeropplevelser og elementer av prosessautomasjon, fortsetter han. 

Unit4 lanserer også et nytt verktøy, Project Forecasting, som lar prosjektledere estimere leveransen av sine prosjekter langt raskere enn tidligere. Det gir tjenesteytende organisasjoner et klart bilde av prosjektleveransen og risiko.

– Tjenesteleverandører er en av våre hovedvertikaler med sterk vekst. Nylanseringen styrker vår posisjon hos en målgruppe hvor Unit4 har et sterkt fokus og vil gi god effekt for kundene, sier adm. direktør Martin Flatsetø. 

For mer informasjon: 
Martin Flatsetø 
Adm. direktør, Unit4 Norge 
Telefon: 22 58 85 00 
Mobil: 900 81 884 
martin.flatseto@unit4.com 

Sosiale medier

Pressekontakter

Bjørn Røsten

Managing Director

bjorn.rosten@unit4.com
  • +47 90 96 86 10
  • +47 22 58 85 00

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter