Unit4

News

Foto av en som navigerer på et nettbrett

«Endringslammelse» blant ledende ERP-systemer

Unit4 kommer best ut i en ny markedsrapport som sammenligner hvor endringsdyktige ledende forretningsapplikasjoner er.

Rapporten «Which ERP Architectures Best Handle Business Change» er utgitt av teknologi-konsulentfirmaet Eval-Source, og er basert på en undersøkelse blant brukere i fem ledende forretningsapplikasjoner (ERP-systemer).

Unit4 Business World troner på toppen

Ifølge rapporten troner arkitekturdesignet i Unit4 Business World på toppen sammenlignet med andre ledende systemer.

Tjenesteytende virksomheter har en tendens til å forandre seg raskt og ofte, og de trenger systemer som kan forandre seg i takt med utviklingen. Undersøkelsen har tatt for seg blant annet systemenes evner til å tilpasse seg nye statlige reguleringer, nye økonomiske standarder, implementering av nye ytelsesmål og skiftende globale regnskapsstrukturer.

Dataene kommer fra brukere av SAP HANA Enterprise Business Suite, Microsoft Dynamics AX, Oracle E-Business, Oracle Fusion Middleware (OFM) og Unit4 Business World.  

Systemene ble testet opp mot totalt 46 endringsscenarier, og evaluert basert på om brukerne enkelt kunne tilpasse systemet til sine endringer, eller om man trengte mer omfattende IT-hjelp på grunn av kompleks programvare.

Undersøkelsen viste at Unit4 Business World lett kan tilpasses av den vanlige brukeren i 96 % av tilfellene (44 av 46 forandringsscenarier).

Stort sprik blant resten

Til sammenligning kan det se ut som andre ledende applikasjoner lider av «endringslammelse»: Microsoft AX-kunder klarte bare å oppdatere systemet selv i 55 % av tilfellene (25 av 46 scenarier), Oracle Fusion-brukerne klarte det i 33 % av tilfellene (15 av 46), Oracle E-Business-kunder bare 9 % (4 av 46) og SAP HANAkunder så lite som 6,5% av tiden (3 av 46 scenarier, opp fra 0 i 2013) uten hjelp fra ITsupport.  

Mange er for dårlige

Unit4 er en raskt voksende leder innen forretningsløsninger for tjenesteytende virksomheter. Systemene utmerker seg ved at de enkelt lar seg justere til stadig nye behov i kunnskaps- og tjenesteorienterte virksomheter.

- Mange forretningsapplikasjoner er for dårlige til å tilpasse seg bedrifter i stadig forandring, og brukerne trenger omfattende IT-hjelp for å implementere komplekse og tidskrevende endringer, sier CMO i Unit4, Ivo Totev.

– Moderne applikasjoner, som Unit4 Business World, er brukervennlige, og har en unik evne til å møte kravene til organisasjoner i stadig endring, fortsetter Totev.

En annerledes filosofi

I rapporten heter det: "Unit4 tilnærmer seg endringsledelse med en annerledes filosofi. En fordel med Unit4s arkitektur er en dynamisk, felles informasjonsmodell som er innarbeidet i alle moduler. Dette muliggjør kontinuerlig overføring av data, redigering av forretningsprosesser og gjør det mulig å foreta integrert rapportering og analyse på tvers av modulene i løsningen. Relasjonelle og dynamiske datastrukturer støttes slik at brukerne kan utføre de fleste typer endringer som kreves, uten å påvirke andre data, databasen eller transaksjons- og arbeidsflytrelaterte avhengigheter."

Last ned hele rapportern "Which ERP Architectures Best Handles Business Change?"

Last ned infografikk som visualiserer sammenligningen av systemene 

For mer informasjon:
Martin Flatsetø
Adm. direktør, Unit4 Norge
Telefon: 22 58 85 00
Mobil: 900 81 884
martin.flatseto@unit4.com 

Sosiale medier

Pressekontakter

Bjørn Røsten

Managing Director

bjorn.rosten@unit4.com
  • +47 90 96 86 10
  • +47 22 58 85 00

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter