Unit4

News

Foto av tre personer ved en laptop

Unit4 lanserer fullt integrert Enterprise Asset Management i Unit4 Business World

Business World (tidligere Agresso) blir den eneste ERP-løsningen for tjenesteorienterte virksomheter med fullt integrert Enterprise Asset Management (EAM).

Unit4s nye løsning er laget spesielt for virksomheter i bygnings- og eiendomsbransjen, og gir et helhetlig bilde av virksomhetens totale ressurser ved også å inkludere anlegg og eiendeler, vedlikehold, inspeksjonsplaner og personell.

Unit4 er den første leverandøren til å lage en fullintegrert mobilvennlig løsning for tjenesteytende virksomheter som både omfatter strategisk eiendomsstyring og operative aktiviteter som inspeksjoner og vedlikehold. Den nye løsningen gir brukerne en god oversikt over virksomhetens anlegg og eiendeler i ett enkelt panel (dashboard). Slik får eiendomsforvaltere mulighet til å forvalte virksomhetens anlegg og verdier på en bedre måte, ved blant annet å redusere akutte behov for reparasjoner og hindre at oppdrag blir avbrutt. Det er også et betydelig kostnadsbesparelser i å automatisere planleggingsprosessen, generere sjekklister og serviceordrer, og ved effektivt å planlegge vedlikehold og inspeksjoner.  

– I alle større virksomheter er taktisk utførelse av en forvaltningsstrategi essensielt, sier CTO i Unit4, Erik Tinden. Virksomhetens totale ressurser danner grunnlaget for å levere tjenester med høy kvalitet til både kunder og interessenter. Den nye Enterprise Asset Management løsningen utvider vår tilnærming ved også å integrere anlegg og eiendeler som elementer i den totale ressursforvaltningen som håndteres i våre systemer for økonomistyring, prosjekt, innkjøp og HR. Det gir våre kunder en mer helhetlig ressursforvaltningsløsning enn det som har vært tilgjengelig tidligere. Kundene våre får en fullstendig oversikt over sine totale ressurser og kan optimalisere bruken av personell gjennom en mobil applikasjon som er designet for å være ute i felten, sier han.   

For mer informasjon:  

Martin Flatsetø Adm. direktør, Unit4 Norge

Telefon: 22 58 85 00

Mobil: 900 81 884

martin.flatseto@unit4.com   
 

Sosiale medier

Pressekontakter

Bjørn Røsten

Managing Director

bjorn.rosten@unit4.com
  • +47 90 96 86 10
  • +47 22 58 85 00

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter