Unit4

News

Foto av en euro-mynt

Unit4 planlegger levering av SEPA/ISO20022 i august

Fra og med 1.november 2016 er offentlig forvaltning og større virksomheter (over 10 ansatte eller mer enn 2 millioner euro i omsetning) som remitterer betalinger med valuta EUR, pålagt å gjøre endringer i sine remitteringsrutiner.

Remitteringsfilene må fra 1. november 2016 håndteres i henhold til SEPA/ISO20022-standarden. Bankene skal selv følge opp sine kunder for å sikre at pålegget blir fulgt.

Unit4 planlegger å ha klar en løsning for sine kunder i august.

Unit4 har lenge jobbet aktivt for å utvikle funksjonelle løsninger og opparbeide seg god kompetanse innenfor SEPA/ISO20022-området. Vår målsetting er å legge til rette for at kunder som ønsker det, i dialog med sin bankforbindelse, selv skal kunne foreta denne omleggingen ved at brukerveiledning og nødvendig programvare lastes ned fra Kundenettet. Etter planen vil dette være tilgjengelig i løpet av august 2016. Det er naturligvis også fullt mulig å bestille konsulenthjelp fra Unit4, for alle kunder som ønsker bistand med omleggingen til SEPA/ISO20022.

Overgangen til SEPA/ISO20022-standarden krever versjon Milestone 3 eller en nyere Milestone-versjon av Unit4 Business World. Det innebærer at virksomheter som pr. 1. november 2016 fortsatt er på versjon 5.5.3, ikke har tilgang til programvaren som gjør at man kan sende remitteringsfiler med EUR-betalinger i henhold til bankenes krav.

Unit4 Fagdag 19. mai vil det bli gitt mye god informasjon om dette temaet. Vi oppfordrer derfor alle kunder som har anledning, til å delta på Unit4 Fagdag. 

I Unit4 er vi forøvrig så heldige å ha flere ansatte som storkoser seg når de kan prate om betalingsformidling. Derfor er det bare å ta kontakt med Unit4 Support hvis du har spørsmål knyttet til SEPA/ISO20022.  

 

Sosiale medier

Pressekontakter

Bjørn Røsten

Managing Director

bjorn.rosten@unit4.com
  • +47 90 96 86 10
  • +47 22 58 85 00

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter