Unit4

News

Bilde av 4 menn i et møte

Unit4 oppretter bransjerelaterte Advisory Councils

Unit4 Connect, Amsterdam, 

Unit4 annonserte under sin internasjonale kundekonferanse – Unit4 Connect i Amsterdam 05.-06. april, at de oppretter fem bransjerelaterte referansegrupper, eller Advisory Councils.  

Gruppene omfatter både senior kunderepresentanter og ledende bransjeeksperter, og skal fungere som rådgivende organer for utviklingen av Unit4 programvare. Etableringen understreker Unit4 sitt strategiske fokus på å levere ledende løsninger til tjenesteorienterte virksomheter over hele verden.

De fem etablerte gruppene er 

For mer informasjon de ulike gruppene, klikk på lenken over for å gå til de globale pressemeldingene.

De første møtene finner sted under den internasjonale Unit4 Connect i Amsterdam. Medlemmene vil bli oppmuntret til å utveksle kunnskap og erfaring som vil støtte Unit4 sin tilnærming til produktutvikling og sikre at all fremtidig innovasjon prioriteres basert på virkelige behov hos både kunde og bransje.

Sosiale medier

Pressekontakter

Bjørn Røsten

Managing Director

bjorn.rosten@unit4.com
  • +47 90 96 86 10
  • +47 22 58 85 00

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter