Unit4

News

Evry og It Nor logoer

Hvordan kundene tjener på Unit4 sin nye partnerstrategi

Når helheten er mer enn summen av delene

Oslo, 

Hva kjennetegner vellykkede partnerskap mellom aktører i næringslivet? Svaret avhenger selvsagt av mange faktorer, for eksempel hvilken industri de opererer i og størrelsen på selskapene. Utviklingen Unit4 har hatt med sin modell de siste 20 årene, viser at de har god kunnskap om hva et suksessfullt samarbeid bør inneholde. 

Partnerstrategier utvikler seg over tid i takt med endringer i krav og etterspørsel. Mindre programvareselskaper har ofte behov for at partnerne utvider rekkevidden og ekspertisen, mens større selskaper i større grad ønsker å tilby denne ekspertisen selv. Dette kan for eksempel gjøres gjennom å nyttiggjøre seg av kompetanse som allerede finnes internt i selskapet. I begge tilfeller er målsettingen å hjelpe kundene med raskere implementering og økte inntekter. 

Det finnes noen grunnleggende momenter som må møtes for at et partnerskap skal være nyttig for begge parter. For det første må helheten være større enn summen av delene, dersom begge parter og kundene skal kunne tjene på samarbeidet. For det andre må partene ha et sterkt eierskap til partnerskapet for at relasjonen skal være bærekraftig. Og for det tredje, noe som ofte blir oversett i slike samarbeid, må det være en direkte og åpen kommunikasjon mellom partene for å forsikre seg om at alle er på bølgelengde. 

Kundefordeler i fokus

– Unit4 har tatt i bruk flere ulike partnermodeller siden oppstarten av selskapet for over 20 år siden. I takt med at markedet, produktene og forretningsmodellen vår har endret seg, har også strategien gått igjennom endringer. I 2005 bestemte vi oss for å utvikle vår egen metodikk for å implementere modeller. Bakgrunnen for dette var et ønske om å være helt sikre på at kundene har en sømløs og ukomplisert opplevelse gjennom å arbeide med oss, sier Jeremias Jansson, sjef for Unit4 i Norden. 

I dag er bransjekunnskap en svært sentral faktor. Kundene henvender seg til aktører som har rykte på seg for å ha god kunnskap og forståelse for deres bransje eller sektor, enten det er snakk om bank og forsikring, HR, retail eller eiendom. For å tilpasse Unit4 sine egenskaper i enda større grad til det kundene ønsker og trenger, introduserte vi en ny partnerstrategi i 2015. 

Unit4 sin Nordiske modell

– Formålet med alle programvareselskapers partnerstrategier er å øke selskapets totale evne, kapasitet og kompetanse, slik at man kan hjelpe flere kunder på enda flere områder. Unit4 har en rekke solide ‘best-i-test’-løsninger for flere ulike bransjer og profesjonelle tjenester som kan støtte leveringen av disse. Samtidig er det partnerne våre som gjør at vi kan tilby den unike kompetansen og erfaringen fra disse bransjene, sier Finn Olav Følling, Partner Director i Unit4 i Norden. 

Unit4 har partnersamarbeid med selskaper som tilbyr systemintegrering, Business Process Outsourcing, strategisk rådgivning, forhandlere og annen type forretningsvirksomhet innen markedsføring, salg og implementering av Unit4-løsninger. Ved å kombinere partnernes unike bransjefokus og kunnskap med Unit4s egne profesjonelle tjenester, sikres en svært god implementeringskapasitet. 

På nåværende tidspunkt jobber Unit4 med både små og store partnere på ulike områder og i ulike regioner. Noen eksempler er EVRY, IT Nor, Konsultnet og Daymark BI

Over 150 Unit4 spesialister hos EVRY

EVRY er et av de ledende IT-selskapene i Norden og har et stort forretningsområde med fokus på Unit4-løsninger. I fjor startet de et Bank&Finans-team og de solgte også sin første store Unit4 Travel&Expenses-løsning.

– Vi jobber tett sammen med flere leverandører og har et spesielt godt partnerskap med Unit4. Med Unit4 Business World har vi etablert en ledende posisjon i offentlig sektor i Norge, nå tar vi spranget ut i Norden og inn i andre bransjer i privat sektor, sier Bård Jørgen Haaland, Vice President Unit4 i EVRY. 

– Vårt samarbeid med Unit4 har åpnet mange dører og gjort det mulig for oss å skape en unik posisjon i sektorer vi har dybdekompetanse. Vi er stolte av å være Nordens ledende partner av Unit4, og ser frem til å gi våre kunder ytterligere gevinster med neste generasjon av Business World som nå kommer til markedet, fortsetter han. 

Kjerneprodukt i It Nor

Det norske konsulentselskapet It Nor er en annen bedrift som har fått mye ut av samarbeidet med Unit4. Selskapet implementerer og leverer Business Process Outsourcing (BPO) tjenester basert på Unit4 Business World, og har kunder i både privat og offentlig sektor.

– Ved å bruke Business World og andre produkter skaper vi løsninger som hjelper våre kunder til å bli mer effektive og produktive. I løpet av de siste ti årene har vi femdoblet vår Business World-relaterte omsetning, sier Anders Reitan, CEO i It Nor. 

It Nor har vokst fra å være et lokal konsulentselskap i Trondheim-regionen i Norge til å bli et nordisk selskap med kontorer i Oslo og Stockholm. It Nor håndterer også Business World-prosjekter i Danmark og Finland.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Finn Følling, Nordisk partneransvarlig i Unit4 Norden
Mob: +47 480 12 686 
E-post: finn.folling@unit4.com

Jeremias Jansson, VD Unit4 Norden
Mobil: +46 708 372 019
E-post: jeremias.jansson@unit4.com

 

Sosiale medier

Pressekontakter

Bjørn Røsten

Managing Director

bjorn.rosten@unit4.com
  • +47 90 96 86 10
  • +47 22 58 85 00

Cecilia Axlinder

Head of Communication, Nordics

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter