Unit4

News

Jon Jakobsen, konsulentdirektør Unit4

Flere gode konsulenthoder

Oslo, 

Kort oppsummert

  • Flere egne konsulenter
  • Fokus på ressursplanlegging
  • Tettere nordisk samarbeid
  • Vekst gjennom partnere
  • Global konsulentorganisasjon

Unit4 AS har en stor og etablert kundebase i Norge. – Med de vekstambisjonene vi har, må vi være bevisste på at vi skal ha ressurser og kompetanse til å gjennomføre profesjonelle implementeringsprosjekter hos nye kunder og samtidig ha kapasitet til å utvikle den eksisterende kundebasen, sier Jon Jacobsen, konsulentdirektør i Unit4 AS.

– Vi må være flere hender og flere hoder, men også ha et sterkere fokus på å bruke de riktige ressursene til riktig jobb. For å lykkes med dette, har vi identifisert fem sentrale virkemidler: flere egne konsulenter, fokus på ressursplanlegging, tettere nordisk samarbeid, vekst gjennom partnere og en global konsulentorganisasjon.

Flere konsulenter – felles ressursplanlegging 

Konsulentavdelingen i Norge planlegger å øke antall konsulenter i løpet av 2016.  – Til tross for at det bygges opp et stort globalt konsulentsenter i Portugal, forventer jeg å øke antall konsulenter lokalt i Norge i 2016, sier Jon  Jacobsen. – Vi er i en annen situasjon enn flere av våre søsterselskaper, fordi vi allerede har en lang historie og et stort antall kunder i det norske markedet. For å sikre god ressursutnyttelse på tvers av landegrenser med hensyn til både kapasitet og kompetanse, har vi derfor opprettet felles ressursforvaltning i samarbeid med Unit4 AB i Sverige. Det ser vi allerede positive resultater av.

Tettere nordisk samarbeid 

I Norden har Unit4 i dag kontorer i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Det islandske markedet betjenes primært fra Norge. De største kontorene er Norge og Sverige som til sammen har  ca. 280 konsulenter. – I løpet av 2015 knyttet vi konsulentorganisasjonene i Norden tettere sammen. Vi forventer at dette vil gi våre kunder fordeler i form av økt kapasitet, større fleksibilitet og bredere kompetanse innenfor de bransjene vi fokuserer på. Spesielt gjelder dette Norge og Sverige hvor vi har store kundebaser, geografisk nærhet, et språk vi forstår, relativt lik kultur og et sammenlignbart kostnadsnivå. Gjennom felles investering i kompetanse og systemer ligger alt til rette for at vi kan gi nordiske kunder et enda bedre tjenestetilbud enn tidligere. Vi formaliserer et tilsvarende samarbeid mellom Norge og Sverige når det gjelder for eksempel kurstilbud og opplæring, sier Jacobsen.

Dyktige partnere 

Unit4 har gitt tydelig uttrykk for at selskapet vil basere en del av den planlagte veksten på samarbeid med dyktige partnere. Jon Jacobsen  bekrefter dette:  – I Norge har vi gjennom mange år hatt dyktige partnere med spesiell kompetanse innenfor definerte bransjer eller markedssegmenter. Ett eksempel er Evry som har solgt Unit4 Business World (Agresso) innenfor offentlig sektor i snart 20 år, og som i fjor også introduserte satsning på Unit4-produkter innen bank/forsikring og innen produktområdet for reiseadministrasjon med Unit4 Travel&Expenses (tidligere Current Reise&Utlegg). Med et godt samarbeidsklima skaper partnersamarbeidet en vinn-vinn-situasjon, hvor vi innenfor konsulentorganisasjonene gjensidig tilfører hverandre verdifull innsikt og kompetanse.

Global konsulentorganisasjon 

Unit4 er en offensiv aktør i det internasjonale ERP-markedet. Det krever en global organisering av konsulentressursene med felles fundament, metodikk og kvalitetssikring - og dessuten effektive systemer for  akkumulering av kunnskap, erfaring og best practice. - Vi har totalt ca 1300 Unit4-konsulenter spredt over hele verden. Av disse er ca 100  konsulenter lokalisert i det nyopprettede Global Delivery Center (GDC) i Lisboa i Portugal. De skal vokse med ytterligere 140 konsulenter og utgjør naturligvis en viktig ressurs for oss som jobber lokalt. Vi kan utfra behov involvere dem i våre prosjekter enten fysisk eller oppkoblet via  elektroniske verktøy.

Ad hoc – ja takk, det også! 

Konsulentavdelingen i Unit4 AS er i høyeste grad prosjektorientert og preget av planmessighet og forutsigbarhet, men det er ikke alltid kundenes behov oppstår slik. For å imøtekomme akutte behov vil vi «reservere» en viss kapasitet for slike oppdrag, slik at vi kan reagere raskt og løse ad hoc utfordringer hos kundene på en effektiv måte. Vi kaller denne konsulentgruppen for vårt «Short Assignment Team». 
– Kanskje ingen stor nyhet, avslutter konsulentdirektør Jon Jacobsen, men ganske sikkert svært kjærkomment for en del av våre kunder.

Sosiale medier

Pressekontakter

Bjørn Røsten

Managing Director

bjorn.rosten@unit4.com
  • +47 90 96 86 10
  • +47 22 58 85 00

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter