Unit4

News

Foto av den tomme konferansesalen på Clarion Air Hotell i Stavanger

Unit4 samler over 1000 personer årlig på brukerkonferansene

Nå er påmeldingen åpen for brukere av Current-produkter og Unit4 Business World

Oslo, 

 

Unit4 i Norge har i en årrekke arrangert Brukerkonferanser for sine kunder i nært samarbeid med en aktiv Brukerforening. Hvert år deltar til sammen mer enn 1.000 personer på disse arrangementene. Hittil i år har vi samlet 400 personer, men nå står de største arrangementene for døren.

Brukerkonferanse for Unit4 Current Software – Oslo, 15. september

Konferansen som arrangeres på KS Agenda i Oslo omfatter parallellseminarer og plenumsforedrag som er rettet mot brukere av Unit4 Travel&Expenses (tidl. Current Reise&Utlegg), Unit4 People Planning (tidl. Current Ressursplanlegging) og Unit4 Time Management (tidl. Current Time). 

Meld deg på brukerkonferansen for Current-brukere


Unit4 Brukerkonferanse 2016 (tidl. Agresso)  Sola v/Stavanger, 18.-20. september

Konferansen som arrangeres på Clarion Hotel Air – 400 m fra Sola flyplass v/ Stavanger. Programmet består av mer enn 50 faglige presentasjoner, kundecaser og foredrag knyttet til Unit4 Business World programvare (tidl. Agresso). I tillegg får deltakerne god anledning til erfaringsutveksling med andre brukere gjennom paneldiskusjoner og sosiale elementer i programmet.

Meld deg på brukerkonferansen for Business World

Sosiale medier

Pressekontakter

Bjørn Røsten

Managing Director

bjorn.rosten@unit4.com
  • +47 90 96 86 10
  • +47 22 58 85 00

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter