Unit4

News

Foto av en jente som får sprøyte i armen

PATH velger Unit4 Business World On! for å kunne hjelpe raskere og jobbe mer effektivt

Kort oppsummert

  • Med nye Unit4 Business World On! får organisasjonen tilgang til feltarbeidere når som helst og fra hvor som helst
  • Det intuitive grensesnittet er fleksibelt og kan tilpasses ulike brukere for å spare tid og penger

PATH er en internasjonal hjelpeorganisasjon med hovedkontor i Seattle. De har drevet sin virksomhet i 40 år og er tilstede i mer enn 70 land.

PATH fokuserer på å redde liv og forbedre helsetilstanden, særlig blant kvinner og barn. Organisasjonen jobber innovativt innenfor fem områder: vaksiner, legemidler, diagnostikk, medisinsk utstyr og bedre systemer og helsetjenester.


Les den internasjonale pressemeldingen her.
 

Sosiale medier

Pressekontakter

Bjørn Røsten

Managing Director

bjorn.rosten@unit4.com
  • +47 90 96 86 10
  • +47 22 58 85 00

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter