Unit4

News

Vi lager SAF-T

Oslo, 

Norwegian Standard Audit File – Tax (SAF-T) er et standard format for utveksling av regnskapsdata, som Skatteetaten skal ta i bruk for kontrollformål. Kravet om å kunne levere regnskapsdata på dette formatet skal gjelde for bokføringsperioder som starter 1. januar 2017, og første mulige rapporteringstidspunkt er 10.4.2017.

Filen skal i første omgang inneholde hovedboks konti, kunder, leverandører, avgiftskoder (MVA), konteringsbegreper og verdier - og hovedboks bilag. 

Unit4 er i gang med å utvikle programmet som skal generere Norwegian Standard Audit File – Tax (SAF-T ), og vil i den forbindelse gjøre oppmerksom på at regnskapsperiodene må være definert med 6 siffer ÅÅÅÅMM (firesifret år og tosifret måned). 

Planlagt releasetidspunkt er Q1 2017.

For mer informasjon om SAF-T, se skatteetatens sider
 

Sosiale medier

Pressekontakter

Bjørn Røsten

Managing Director

bjorn.rosten@unit4.com
  • +47 90 96 86 10
  • +47 22 58 85 00

Cecilia Axlinder

Head of Communication, Nordics

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter