Unit4

News

Bilde fra plenumssalen på Unit4 Brukerkonferanse

Over 500 deltakere på Unit4 brukerkonferanser!

Oslo, 

Unit4 har en lang tradisjon med å arrangere årlige brukerkonferanser. Dette viser seg år etter år å være nyttig og inspirerende for både brukere, partnere og våre egne ansatte. Det er et stort og kunnskapsrikt fagmiljø rundt våre programvarer i Norge. Når brukerne møtes, deler de kunnskap og erfaringer som hever den enkeltes kompetanse og tilfører arbeidsgiverne verdi.

Vi ønsker å takke alle som bidro til god stemning og faglig input, enten du oppholdt deg i salen, foran publikum eller bak scenen! Vi har samlet noen bilder fra Stavanger på Facebook - ta en titt! 

Nært samarbeid med Unit4 Brukerforening 

Unit4 Brukerforening er gode samarbeidspartnere. De bidrar som konferanseverter på Unit4 Brukerkonferanse og Fagdagen (arrangert i mai), og uten dem hadde det vært vanskelig for oss å gjennomføre så store eventer! Men enda viktigere er alt arbeidet de legger ned i å lage et interessant fagprogram.

Om vi legger sammen tallene for begge brukerkonferansene (Unit4 Brukerkonferanse og Current Brukerkonferanse) teller vi over 500 personer fra 185 kundevirksomheter. Det ble holdt 75 faglige presentasjoner og foredrag som omfattet både kundecaser, fagseminarer, tips&triks, nyheter og informasjon om utviklingen av Unit4-løsningene. Dette kommer i tillegg til de 300 deltakerne på Fagdagen i mai. 

Current-brukere med egen nettverksgruppe?

Brukerforeningen var originalt dannet for brukere av Agresso (nå: Unit4 Business World), men nå går det også en dialog om hvorvidt Current-brukerne er interessert i dedikerte nettverksgrupper. (Les om nettverksgruppene til brukerforeningen her.)

Har du innspill eller ønsker til nettverksgrupper, send en en epost til post@unit4brukerforening.no

Prosessdiskusjoner

Nytt av året var Brukerforeningens prosessdiskusjoner der deltakerne utvekslet erfaringer om hvordan de gjennomfører ulike prosesser innen HR, Lønn, Økonomi, Innkjøp mm. Innspillene herfra blir tatt med videre i foreningens dialog med utviklingsavdelingen i Unit4.  

Nytt styre i Unit4 Brukerforening

Som tradisjonen tilsier, ble det holdt årsmøte der det ble valgt nytt styre for 2016/2017. Styrerepresentantene er presentert her (scroll til bunnen av siden). Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid i året som kommer! 

Sosiale medier

Pressekontakter

Bjørn Røsten

Managing Director

bjorn.rosten@unit4.com
  • +47 90 96 86 10
  • +47 22 58 85 00

Cecilia Axlinder

Head of Communication, Nordics

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter