Unit4

News

Foto av mann med plantegning

Vi lanserer Unit4 Property Management i Norge

Oslo, 

Alle eiendomsselskaper som har ønsket seg mer moderne og pålitelige systemer, som både kan automatisere prosesser og forenkle rutiner ved hjelp av digitalisering, bør ta en titt på Unit4 Property Managment.

-  Med Unit4 Property Management ønsker Unit4 å imøtekomme kravene fra den norske eiendomsbransjen om enklere og sikrere vedlikeholdsrutiner, sterkere miljøfokus og støtte for kostnadskontroll og mer økonomisk drift, sier Martin Flatsetø, administrerende direktør i Unit4 AS. 

– Programvaren er utviklet i Sverige og benyttes i dag av mer enn 120 svenske eiendomsselskaper. I likhet med markedet forøvrig utfordres også eiendomsbransjen av økt konkurranse, endrede rammebetingelser og nye krav. Vårt svar på dette er Unit4 Property Management,- en programvare som jeg er sikker på er interessant for alle som driver med utleie, forvaltning av en eiendomsportefølje og næringseiendom.

Utviklingstrekk i eiendomsbransjen

Fire tydelige utviklingstrekk i eiendomsbransjen er mer miljøbevissthet, sterkere fokus på lavere driftsutgifter, større grad av globalisering og krav om mer digitale og automatiserte prosesser.
I eiendomsforvaltningssystemet Unit4 Property Management legges det vekt på å innfri disse behovene ved f.eks. å gjøre det enkelt å fakturere strøm adskilt fra selve leien slik at leietaker selv kan påvirke forbruk og kostnader. Leietakerportalen effektiviserer og forenkler kommunikasjon mellom leietakere og utleier. En digitalisert og automatisert faktureringsprosess sikrer punktlighet i partenes økonomiske forhold og digitale løsninger for oppsigelse og signering av nye leiekontrakter reduserer arbeidstid til administrasjon, sikrer raskere gjennomføringsevne og potensielt mindre svinntid mellom oppsigelse og inngåelse av nye kontrakter.

Ønsker du mer informasjon om hvilke fordeler Unit4 Property Management kan tilføre din virksomhet, så ta kontakt med:

Øyvind Skarelven 
Mob: +47 480 12 671
Epost: oyvind.skarelven@unit4.com

Sosiale medier

Pressekontakter

Bjørn Røsten

Managing Director

bjorn.rosten@unit4.com
  • +47 90 96 86 10
  • +47 22 58 85 00

Cecilia Axlinder

Head of Communication, Nordics

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter