Unit4

News

Illustrasjonsfoto for Unot4 Travel & Expenses

Bouvet vektlegger et godt arbeidsmiljø

- satser på Unit4 Travel & Expenses

Oslo, 

Unit4 lanserer i dag en ny og mer selvgående versjon av Unit4 Travel & Expenses. Løsningen gjør det effektivt, enkelt og intuitivt for ansatte å registrere utlegg og reiseregninger. 

Unit4 har utformet den nye løsningen som en direkte respons på forskningsresultater som ble publisert i desember 2015, hvor det ble avdekket at tungvinte og dårlige løsninger for håndtering av utlegg medførte at mange ansatte ikke alltid orket å registre utlegg de hadde hatt. Basert på data fra 9 land, ble det estimert at ansatte hvert år til sammen unnlater å kreve tilbake reelle utlegg for ganske svimlende beløp.

Ved å kombinere prediktiv analyse med kontekst-basert brukererfaring og prosessautomatisering fremstår løsningen Unit4 Travel & Expenses som “self-driving”. Når ansatte har fotografert og overført kvitteringene, tar systemet seg av resten.

  • Utlegg blir lastet opp i systemet med et enkelt klikk på en eller annen data-enhet og er klar for godkjenning. Informasjonen kvitteringene inneholder blir identifisert av Unit4 sin gjenkjenningstjeneste og deretter automatisk kategorisert og knyttet til den riktige reiseregningen. 
  • Integrasjon med Google Maps gjør det enkelt å legge til kilometergodtgjørelse.Så fort kalkylen er gjort, blir distansen beregnet og brukeren ser umiddelbart hvor mye godtgjørelsen utgjør. 
  • Ved å benytte ny funksjonalitet innen maskinlæringsteknologi vil systemet over tid lære seg hvilke utlegg brukeren vanligvis har, og umiddelbart presentere et forslag som brukeren kan ta stilling til. 
  • I tillegg til at ansatte verdsetter enkle rutiner og rask tilbakebetaling av utlegg, er det vesentlig for alle økonomiasvarlige å ha tilgang til økonomiske data som alltid er oppdatert, en forutsigbar kontantstrøm og full oversikt over kostnader og utestående utleggskrav. 

Den første kunden som har tatt løsningen i bruk er det norske konsulentselskapet Bouvet. En av deres ambisjoner er å ha de mest fornøyde ansatte. Great Place to Work Institute kåret da også Bouvet til et av de beste selskapene å jobbe for både i 2015 og 2016. 

“Å være et selskap som tilbyr profesjonelle konsulenttjenester innebærer at våre ansatte må være usedvanlig mobile og deres tid er bokstavelig talt penger,» sier prosjektleder Remi Øvstebø i Bouvet. «Vi ønsker å gjøre livet enklere for konsulentene våre, hjelpe dem til å fokusere på kundeoppdragene og samtidig gi økonomiavdelingen en bedre arbeidssituasjon. Erfaringene med den nye mobile funksjonaliteten I Unit4-løsningen har imponert våre ansatte. Systemets evne til selv å lære og utføre oppgaver innebærer at det er slutt på papir, porto, manuell registrering, signering og håndtering. Vi forventer på årsbasis å oppnå innsparinger tilsvarende to årsverk.» 

“Tungvinte systemer for reiseregninger og utleggskrav et alvorlig problem. Det er mennesker som gjør et selskap til en suksess, og fornøyde ansatte gjør opplagt en bedre jobb enn de som ikke er det,» sier Erik Tiden, CTO i Unit4. «Vi har alltid brukerne i fokus når vi utvikler våre løsninger. De ønsker intuitive systemer som gjør arbeidsdagen lettere, og det er det vi leverer i vår nyeste versjon av Unit4 Travel & Expenses. Løsningen forenkler og automatiserer rutiner slik at brukerne sparer tid og penger, og tilbyr både økonomiavdelingen og den enkelte bruker mer effektive prosesser for å håndtere utlegg og reiseregninger.»  

Unit4 Travel & Expenses- Self-Driving Expenses - Submitting to Approval from Unit4 Video on Vimeo.

Om Bouvet
Bouvet er et norsk konsulentselskap med over 1.000 ansatte som bistår bedrifter og samfunnsaktører i alle bransjer. Bouvet designer, utvikler, forvalter og gir råd om IT-løsninger og digital kommunikasjon.

Bouvet har som ambisjon å være det mest troverdige konsulentselskapet med de mest fornøyde medarbeiderne og de mest fornøyde kundene. I 2016 ble selskapet kåret til en av Norges beste arbeidsplasser i sin klasse av Great Place to Work Institute.

Sosiale medier

Pressekontakter

Bjørn Røsten

Managing Director

bjorn.rosten@unit4.com
  • +47 90 96 86 10
  • +47 22 58 85 00

Cecilia Axlinder

Head of Communication, Nordics

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter