Unit4

News

Creunas logo

Creuna inngår avtale med Unit4

Creuna samler og effektiviserer alle sine prosesser ved å ta i bruk programvaren Unit4 Business World On!

Oslo, 

Det nordiske kundeopplevelsesbyrået Creuna er et nordisk konsern ledet av Arne Hjeltnes. Til nå har det vært ulike systemer og prosesser i de fire nordiske landene de opererer i. Gjennom den nye avtalen med Unit4 får de et felles, enhetlig og strømlinjeformet system for å forenkle og optimalisere prosessene sine på tvers av land og ulike deler av konsernet.

– En optimal organisering av et nordisk konsern innebærer også et system der alle prosjekter og prosesser fungerer strømlinjeformet gjennom hele virksomheten. Vi er trygge på at våre løsninger støtter Creunas virksomhet på en svært god måte, sier salgsdirekør i Unit4, Terje Angeltveit.

– Hos Creuna er vi helt avhengig av å ha full kontroll på våre prosjekter. Har vi det, er vi trygg på at vi har en optimal styring av vår virksomhet. Ved å implementere en felles, moderne plattform for virksomhetsstyring i alle våre nordiske selskaper, tilrettelegger vi for Creunas videre vekst, sier COO I Creuna, Tove-Grete Solheim.

– Samtidig ser vi at det fokuset Unit4 har på time- og prosjektorienterte virksomheter gir oss en trygghet for at Unit4 også i fremtiden vil introdusere nye, innovative løsninger, avslutter Solheim.

Et enklere konsulentliv

Løsningen fra Unit4, som Creuna nå tar i bruk, heter Unit4 Business World On! Det er en nettbasert og mobilvennlig løsning som dekker alt et multinasjonalt selskap trenger. Tanken er at det skal ta kortest mulig tid fra jobben er utført, til den er registrert – og da er det praktisk å ha verktøyene i lommen.

– Konsulenter har en hektisk hverdag, og har ikke alltid tid til å gå innom kontoret for å føre reiseregninger og timer. Vår løsning gir konsulentene mulighet til å føre reiseregninger, timer og godkjenne fakturaer når de er på farten. Etter et kundemøte, kan konsulenten sette seg i en taxi, føre timene sine og ta bilde av taxiregningen med mobilen, så er all administrasjon unnagjort uten unødvendig tidsbruk, sier Angeltveit.  

I tillegg til å gjøre hverdagen enklere for konsulentene, blir det mer oversiktlig for prosjektlederne – til glede for både ledere og kunder.

– Prosjektledere er avhengige av å planlegge godt i alle faser av prosjektene, allokere ressurser og ha oversikt over fremdrift og innkjøp. I det nettbaserte grensesnittet i Unit4 Business World On!, har prosjektledere full kontroll på hele prosjektporteføljen, både timer, innkjøp av underleverandører og status, sier Angeltveit. 

Med gode prosesser for timeføring og fakturering, som jo er kjernen i konsulentvirksomheter som Creuna, så får man også mer fornøyde kunder.

– Dersom en kunde får en faktura to måneder etter tjenesten er utført, er det lett å glemme verdien av det man fikk og man kan stille spørsmål ved summen. Får man fakturaen noen dager etter, har kunden verdiene ferskt i minnet. Slik er det en sterk sammenheng mellom gode prosesser, hyppig fakturering og fornøyde kunder, sier Angeltveit.  

Tilpassede løsninger for konsulentbransjen 

Unit4 satser hardt på tjeneste- og menneskeorienterte bedrifter, eksempelvis konsulentselskaper som leverer timer og tjenester i stedet for produksjon og fysiske produkter. Flere og flere lever av å selge tjenester i markedet i dag. I et samfunn der mer og mer av verdiskapningen er tjenesteorientert, fokuserer også Unit4 på å levere gode løsninger for slike virksomheter. 

– 40 prosent av kundeporteføljen vår er i kategorien professional services, eller tjenesteorienterte virksomheter, så vi vet at våre produkter er en god match her. Vi ønsker å levere gode løsninger for selskaper som lever av salg av kunnskap, og Creuna er midt i hovedsegmentet for denne satsningen. Vi ser frem til samarbeidet, og gleder oss til å hjelpe Creuna med en effektiv prosjekthåndtering som igjen vil føre til en effektiv og lønnsom virksomhet, avslutter Angeltveit. 

Sosiale medier

Pressekontakter

Bjørn Røsten

Managing Director

bjorn.rosten@unit4.com
  • +47 90 96 86 10
  • +47 22 58 85 00

Cecilia Axlinder

Head of Communication, Nordics

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter