Unit4

News

Unit4 logo

Vi hjelper deg å ta i bruk ISO 20022 for Single Euro Payments Area (SEPA)

Oslo, 

Det skal innføres et Single Euro Payments Area (SEPA) med nytt filformat for betalinger i EURO. Unit4 har utviklet et nytt remitteringsformat for å tilfredsstille kravene i ISO 20022, og er i god gang med å implementere dette hos våre kunder.

Unit4 er i front med implementering og er i god dialog med bankene. Vår løsning for ISO 20022 er anerkjent og ansees som solid og god av de største bankene. Vi har etablert et eget team for dette som ledes av Kai Ove Andreassen, mangeårig ekspert innen området remittering.

Det ligger an til at alle virksomheter i Norge må ha tatt i bruk ISO 20022 på alle betalingsformidlingstjenester innen utgangen av 2018. Vi arbeider proaktivt for å hjelpe våre kunder med å komme over på ny løsning. Ta kontakt med konsulentavdelingen hvis du har noen spørsmål om dette. Vi vil hjelpe deg!
 

Sosiale medier

Pressekontakter

Bjørn Røsten

Managing Director

bjorn.rosten@unit4.com
  • +47 90 96 86 10
  • +47 22 58 85 00

Cecilia Axlinder

Head of Communication, Nordics

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter