Unit4

News

European IT & Software Excellence Awards har finale-nominert Unit4 i to kategorier

Med programvareløsninger som er vurdert som “best practice” er Unit4 finalist i kategoriene: Enterprise Solution of the Year og Connected/Mobility Solution of the Year.

Med programvareløsninger som er vurdert som “best practice” er Unit4 finalist i kategoriene: Enterprise Solution of the Year og Connected/Mobility Solution of the Year.

IT Europa gjennomfører for 9. gang den årlige kåringen av de beste IT- og programvareløsningene med tilhørende tjenester levert av europeiske leverandører og distributører. I konkurranse med 500 andre forslag er Unit4 nominert som finalist i to kategorier basert på vellykkede samarbeid med kundene Heifer International og det norske konsulentselskapet Bouvet.

Som kommentar til virkningen Unit4 Businessworld ERP-løsning har hatt for den globale hjelpeorganisasjonen Heifer International sier organisasjonens visepresident, regnskapsansvarlig og controller Jesus Pizarro følgende:

-  Løsningen har bidratt til å øke vår globale synlighet og redusere kostnader med 27%. Som en konsekvens av dette har vi økt våre operative hjelpeprogrammer med 57% - eller for å si det på en annen måte: Da vi startet vår reise i 2011 hjalp vi 1,9 millioner mennesker på årsbasis. I dag hjelper vi i overkant av 3 millioner.

- Dommerne fant at de to kundeprosjektene til Unit4 «klart oppfylte kundenes behov" og "fordelene var godt demonstrert", sier John Garrett, redaktør i IT-Europa og leder for dommerpanelet. – Det var sterk konkurranse og mange kandidater i de to kategoriene hvor Unit4 er finale-nominert. Dommerne har vektlagt beviser på at kunden har fått avkastning på sin investering. Det har Unit4 vært dyktige til å få frem - og er derfor en velfortjent finalist."

Alle vinnerne vil bli hedret med utmerkelser under en middag på Royal Garden Hotel i London 30. mars 2017.

Sosiale medier

Pressekontakter

Bjørn Røsten

Managing Director

bjorn.rosten@unit4.com
  • +47 90 96 86 10
  • +47 22 58 85 00

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter