Unit4

News

University of London møter morgendagens utfordringer med ny ERP-løsning fra Unit4

University of London har besluttet å oppgradere sin Unit4 Business World økonomiløsning og dessuten utvide med Unit4 HR & Lønn i en privat skyløsning. Den utvidede løsningen fra Unit4 skal støtte universitetets moderniseringsstrategi, hvor det blant annet settes fokus på evnen til å skape fremragende resultater under stadig endrede rammebetingelser.

Universitetet i London er det tredje eldste i England og administrerer studie- og forskningsmiljøer for 170.000 studenter. Organisasjonen består i dag av 18 selvstyrte utdanningsinstitusjoner og 9 forskningsinstitutter. Ved å implementere en felles ERP-plattform kan University of London strømlinjeforme jakten på felles mål og samordnede prosesser for 5.500 heltids- og deltidsansatte i hele organisasjonen.

"Våre medarbeidere innehar kompetanse og kunnskap som er avgjørende for universitetets og studentenes resultater og suksess," sier Stuart Brown, direktør for IKT ved University of London. "Den nye Unit4 Business World løsningen vil begrense deres tidsbruk til for eksempel rutinepregede administrative oppgaver og tilbyr en rekke nye verktøy for enkel tilgang til operativ informasjon. Løsningen har dessuten en fleksibilitet som gjør at systemene raskt kan konfigureres slik at løsningen løpende er tilpasset universitetets strategi."

Les mer

Sosiale medier

Pressekontakter

Bjørn Røsten

Managing Director

bjorn.rosten@unit4.com
  • +47 90 96 86 10
  • +47 22 58 85 00

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter