Unit4

News

Samarbeid mellom Egreement og Unit4

e-signaturløsning for eiendomsbransjen – samarbeid mellom Egreement og Unit4

e-signaturløsningen fra Sveriges ledende leverandør Egreement, er implementert i eiendomsforvaltningssystemet Unit4 Property Management.

Unit4​ ​har​ i løpet av høsten lansert ny funksjonalitet i eiendomsforvaltningssystemet Unit4 ​Property​ ​Management.​ ​Løsningen innebærer at kunder og leietakere kan foreta signering av kontrakter og avtaledokumenter i en digital arbeidsflyt. Det gir fordeler i form av en mer strukturert og oversiktlig prosess, raskere gjennomføring og mindre papir. Undersøkelser viser at kostnaden for å håndtere en slik prosess på papir er ca. kr 400,- pr avtale. En digital prosess fjerner flere elementer som for eksempel utskrift, utsendelse og fysisk lagring og kan derfor gi kostnadsbesparelser på opptil 80% pr avtale.

– ​​Etterspørsel og behov for digitale løsninger kommer nå som et skred, og våre kunder ønsker at vi som leverandører skal bidra til deres digitale transformasjon. Jeg er derfor svært glad for at Unit4 og Egreement sammen kan tilby denne løsningen til eiendomsbransjen​,​ ​sier​ ​Patrick Wilkinson,​ ​VD​ ​i​ ​Egreement.

Når Egreements plattform benyttes som del av Unit4 Property Management tilbys brukeren elektroniske funksjoner og arbeidsflyt for både signering, utsendelse av bekreftelser og påminnelser til avtalepartner, identitetskontroll, verifisering av underskrift og naturligvis arkivering.

Lagringen er skybasert med sikret backup. Når signerings- og avtaleløsningen benyttes som en sømløs integrasjon med Unit4-løsningen skjer lagringen i de skybaserte miljøene hos både Egreement og Unit4.

– Juridisk sett er en elektronisk avtale minst like holdbar som en avtale på papir. De elektroniske dokumentene er vanskeligere å forfalske og har tidsstempel, IP-nummer og en verifiserbar lagring i både system og arkiv, sier Øyvind Skarelven, Partner Manager i Unit4. – Med Egreement-avtalen kan vi tilby aktørene i bolig- og eiendomsbransjen en helhetlig digital prosess for oppfølging av både kunder og bolig- eiendomsportefølje. Det er derfor liten tvil om at e-signaturløsningen ytterligere styrker vår posisjon som leverandør til eiendomsbransjen, og er nok et eksempel på hvordan Unit4 utvikler og tilbyr smarte, digitale løsninger.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Bjørn Røsten, administrerende direktør, telefon: +47 909 68 610

Øyvind Skarelven,​ ​Unit4,​ ​Partner Manager,​ telefon:​ ​+47 480 12 671
Patrick​ ​Wilkinson,​ ​Egreement,​ ​VD,​ ​telefon: +46 ​070-511​ ​44​ ​88

Sosiale medier

Pressekontakter

Bjørn Røsten

Managing Director

bjorn.rosten@unit4.com
  • +47 90 96 86 10
  • +47 22 58 85 00

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter