Unit4

News

Studentsamskipnaden på Vestlandet satser langsiktig med Unit4

Vil gi 37.500 studenter bedre service og styrke egen konkurranseevne, Unit4 Property Management er valgt som løsning

Unit4 (tidligere Agresso) offentliggjør i dag at Studentsamskipnaden på Vestlandet (SAMMEN) har valgt Unit4 Property Management for å øke sin konkurranseevne og modernisere selskapets rutiner. Studentene vil få bedre service og oversikt, samt raskere saksbehandling.

– Vi i SAMMEN skal være innovative, konkurransedyktige og fremoverlente i tilbudet vi gir våre studenter. Vi ønsker en leverandør vi kan møte fremtidens utfordringer sammen med og valget falt på Unit4, sier Per Kristian Knutsen, administrerende direktør i Studentsamskipnaden på Vestlandet.

Studentsamskipnaden på Vestlandet er resultatet av en fusjon mellom samskipnadene i Bergen, Stord/Haugesund og Sogn og Fjordane og profileres med navnet SAMMEN. Etter sammenslåingen forholder SAMMEN seg til 37500 studenter, og forvalter 5500 studentboliger.

Automatiserer prosesser og gir oppdatert oversikt
Med valget av Unit4 Property Management ønsker SAMMEN å automatisere sentrale forretningsprosesser som for eksempel tildeling av leiligheter, kontraktsbehandling og registrering av vedlikeholdsoppgaver.

Informasjonen registreres og presenteres via en moderne studentportal. Studentene kan nå portalen gjennom sine kjente kanaler: web, smarttelefon og nettbrett. Her får studentene sanntids oversikt over blant annet fakturaer, leiekontrakter og innrapporterte saker.

SAMMEN har på sin side rapporteringsverktøy som til enhver tid leverer oppdatert informasjon om lønnsomhet, fremtidige vedlikeholdskostnader, fremtidige portefølje-endringer, og total status for virksomheten.

Dermed kan SAMMEN sette inn riktige tiltak på riktig tidspunkt ved å analysere data i sin boligportefølje.

- Vi samler langt flere funksjoner på samme plattform og får langt bedre oversikt. Vi går også en løsning som er tilpasset strukturen til det nye, sammenslåtte selskapet, sier Knutsen.

Nytt marked i Norge
Unit4 Property Management benyttes av 125 store eiendomsaktører i det nordiske markedet, men i Norge representerer avtalen en ny markedsmulighet.

- SAMMEN er en stor og profesjonell aktør i det norske eiendomsmarkedet. At de velger oss er en viktig anerkjennelse både av vår løsning for eiendomsforvaltning og av den kompetansen Unit4 har på dette området, sier Bjørn Røsten, adm.dir i Unit4 AS.

KPMG er valgt som tjenesteleverandør på implementering av løsningen.

For mer informasjon, - ta kontakt med:

Øyvind Skarelven
Unit4 AS, Partner Manager
Mob: +47 480 12 671
Email: oyvind.skarelven@unit4.com

Bjørn Røsten
Unit4 AS, Administrerende direktør
Mob: +47 909 68 610
Email: Bjorn.Rosten@unit4.com

Sosiale medier

Pressekontakter

Bjørn Røsten

Managing Director

bjorn.rosten@unit4.com
  • +47 90 96 86 10
  • +47 22 58 85 00

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter