Unit4

News

Nordisk ministerråd forenkler og effektiviserer med ny bedriftsløsning fra Unit4

Nordisk ministerråd har valgt Unit4 Business World som ny løsning for håndtering av finans- og HR-funksjoner. Målet med implementeringen av løsningen er å forenkle og effektivisere prosesser som tidligere ble håndtert manuelt i flere systemer, samt forbedre rapporteringen.

Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan, og de nordiske statsministrene har det overordnede ansvaret for rådet. Ministerrådet jobber for felles nordiske løsninger som gir synlige positive effekter for alle som bor i Norden.

For å effektivisere ministerrådets arbeidsprosesser har de nå valgt å implementere Unit4 Business World.

– I dag har vi mange ulike systemer og manuelle prosesser. Unit4 Business World muliggjør en effektiv håndtering av prosessene, og gir organisasjonen aktuell og lett tilgjengelig statusinformasjon fra de ulike delene av organisasjonen, sier Afdelingschef i Nordisk Ministerråd, Kari Metliaas.

Oppdraget omfatter økonomi, lønn, HR, prosjekter og administrasjon av publikasjoner samt SaaS (programvare som en tjeneste). Nordisk ministerråd har hovedsete i København.

– Det er selvsagt veldig hyggelig at Nordisk ministerråd har valgt Unit4 Business World. Vårt mål er å gjøre det enklere for de som bruker våre løsninger å fokusere på sin kjernevirksomhet. Dette er i tråd med ministerrådets oppdrag og bidrar til å skape positive samarbeidseffekter for befolkningen i de nordiske landene. Det gjør selvfølgelig jobben vår ekstra meningsfull, sier Managing Director i Unit4 AS, Bjørn Røsten.

Nordisk ministerråd  implementerer Unit4 Business World i samarbeid med Unit4s team fra de fire nordiske landene.

Sosiale medier

Pressekontakter

Bjørn Røsten

Managing Director

bjorn.rosten@unit4.com
  • +47 90 96 86 10
  • +47 22 58 85 00

Cecilia Axlinder

Head of Communication, Nordics

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter