Unit4

News

Lansering av løsning for å behandle digital sykemelding og sykepengesøknader i Unit4 Business World

Unit4 har nå lansert en løsning for å automatisere behandlingen av digitale sykmeldinger og sykepengesøknader i UBW.

Løsningen frigjør viktig tid for leder og personalmedarbeider ved å:

• få sykmeldinger og sykepengesøknader importert direkte inn i HR systemet fra Altinn
• umiddelbart distribuere sykmeldingen og sykepengesøknaden til rette vedkommende i virksomheten
• gi NAV automatisk informasjon om hvem som er den sykmeldtes nærmeste leder
• opprette fravær automatisk i fraværsregisteret på bakgrunn av innholdet i sykmeldingen og sykepengesøknaden

Løsningen er et lokalt produkt, og er tilgjengelig på M5 og høyere. Ta kontakt med din kundeansvarlige for å komme i gang, eller send oss en email på marked.no@unit4.com for mer informasjon. 

Nedenfor en introduksjonsvideo til hvordan løsningen fungerer: 

 

 

 

Sosiale medier

Pressekontakter

Bjørn Røsten

Managing Director

bjorn.rosten@unit4.com
  • +47 90 96 86 10
  • +47 22 58 85 00

Cecilia Axlinder

Head of Communication, Nordics

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter